You are here

MREP

Mars Robotic Exploration Preparation Period 2

Program pro přípravu robotického průzkumu Marsu

Doba trvání programu: 2013 – 2017 (MREP-2)

Celkový rozpočet: 115,00 mil. €

z toho pokryto: 40,13 mil. €

příspěvek ČR: 0,80 mil. €

Členské státy

Česká republika, Itálie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie

Obsah

Program MREP byl zahájen v roce 2008 za účelem zastřešit aktivity pro budoucí robotické mise k Marsu a pro přípravu evropské účasti na mezinárodním programu návratu vzorků z povrchu rudé planety (Mars Sample Return - MSR). Stávající období programu pokrývá dlouhodobý technologický vývoj pro budoucí mise a osvojení si využívání jaderných zdrojů energie v kosmonautice. Pro průzkum Marsu po roce 2020 ESA vybrala dvě mise, pro které mají být v programu MREP rozvinuty příslušné technologie. Mise PHOOTPRINT má zajistit návrat vzorků z Phobosu, jednoho z měsíců Marsu. Mise INSPIRE má za cíl vytvořit síť malých přistávacích modulů pro simultánní meteorologická a seizmická měření. V roce 2014 byly vypracovány úvodní studie společné mise ESA a Roskosmosu návratu vzorků z měsíce Phobos pod označením PhSR. V roce 2015 byla zahájena fáze A/B1, tj. studie proveditelnosti a předběžný návrh.

Účast v programu MREP přináší také potenciální možnost podílet se na vědeckých přístrojích pro budoucí robotické mise průzkumu rudé planety. Jejich financování je však nutno zajistit z národních zdrojů nebo programu ESA PRODEX.

Záležitosti týkající se programu MREP jsou v ESA spravovány Programovou radou pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a průzkum sluneční soustavy (PB-HME), která spolupracuje se svým Vědecko-technickým poradním výborem (PB-HME/EUB).

Způsob zapojení

Do programu MREP se dá zapojit prostřednictvím vyhlašovaných tendrů.

Současný stav

Byl vydán pracovní plán na rok 2015 a probíhá vyhlašování tendrových příležitostí.