Jste zde

Zpráva z Alpbachu 2008

Michal Kubínyi o Letní škole o návratu vzorků z měsíců, asteroidů a komet – Alpbach 2008

Vyprávění Michala Kubínyiho o své účasti, finančně podporované CSO, na Letní škole v Alpbachu v roce 2008. Náplní bylo během deseti dnů navrhnout kosmickou misi pro návrat vzorků z měsíců, asteroidů nebo komet. Inspirován přednáškou o japonské misi Hayabusa se tým s českou účastí rozhodl pro návrh sondy, která měla za cíl odebrat vyvrtaný vzorek z asteroidu. 

První neoficiální přivítání na letní škole proběhlo už večer 21. července. Hlavně my studenti jsme měli možnost si poprvé promluvit a poznat budoucí kolegy. Druhý den ráno jsme se zaregistrovali, kde jsem se dozvěděl, v jakém týmu budu a dostal jsem finální program školy. Pořadatelé nezaháleli a už v 9 hodin nás čekalo přivítání s první přednáškou. V průběhu celé školy jsme měli absolvovat sérii přednášek a přípravy projektu. Abychom nabyli nutné informace, z počátku probíhaly během dne pouze přednášky, až se misky vah přehouply na čistě pracovní dny.  Kromě ryze praktických přednášek jsme měli možnost vyslechnout si i pár rad během večerní prezentace od Davida Southwooda, který je ředitelem Evropské kosmické agentury pro výzkumné programy a robotizované mise.

Po prvním dni jsme měli představu, proč jít pro vzorky na měsíc, asteroidy nebo komety. O poznání zajímavější byl druhý den, kdy jsme se zabývali už vlastní misí. Už jen přednáška Patricka Michel o misi Hayabusa nám dala menší přehled o problémech, kterým budeme čelit během týmového projektu. Během večeře každý z týmu prezentoval počáteční myšlenky. Tato tradice menších týmových prezentací se udržela během celé letní školy.

V dalších dnech jsme pokračovali v podobném duchu. Seznamovali jsme se s vědeckými důvody zkoumání vesmírných těles a s technologickými výzvami, které nám tento výzkum přináší. Třetí den a následující, měly vymezeny celé odpoledne na týmový projekt. Týmy se scházely i po večeři, abychom mohli v krátkém časovém horizontu splnit cíle naší práce.

Mezi kulturní akce bych zařadil rozhodně večeře. Pořadatelé se nám snažili ukázat i krásy okolních hor. V sobotu 26. července jsme měli společnou vysokohorskou túru. O víkendu jsme měli relaxovat, ale většina z nás pokračovala dále v přípravě projektu.

Druhý týden se nesl významnou měrou v duchu přípravy projektu. Přednášky byly více o seznámení se s prací přednášejícího, kdy následovala smršť dotazů, které se týkaly problémů v jednotlivých projektech.

Týmy byly čtyři a můj tým si po plamenné diskuzi demokraticky zvolil odebrání vzorků z asteroidu. Náš plán byl ambiciózní. Chtěli jsme provést jak sondáž asteroidu typu Q, tak odběr vzorků z asteroidu typu V. Zatímco vědecký tým připravoval teoretické podklady pro misi, technická část týmu včetně mě řešila technologii nutnou k dosažení cílů. Já osobně jsem navrhoval počítačový systém, systémy pro navigaci a vedení a zdroje energie. Vlastní sběr vzorků byl náročný a tak jsem pomáhal při návrhu vcelku revolučního vrtacího systému.  Na závěr jsem měl možnost řídit a optimalizovat rozpočet energie a váhy. Měl jsem tedy možnost pracovat v různých oblastech a inspirovat se myšlenkami spolupracovníků.

Poslední den se konaly prezentace týmů. Pořadí bylo vylosováno. Dva až tři členové týmu měli možnost prezentovat. Pro hodnocení komise hrálo významnou roli i následná diskuze s celým týmem, kdy měla komise možnost vyjasnit si nesrovnalosti a objasnit myšlenky práce týmu i jednotlivců.

Závěrečný ceremoniál proběhl v luxusním hotelu, kde jsme měli možnost i večeřet. Odměněni byli všichni, kteří se podíleli na letní škole. Kromě diplomů jsme si odnesli mnohem více. Získali jsme nové zkušenosti a poznali možnosti, které nám poskytuje evropský kosmický průzkum.

Michal Kubínyi