Jste zde

Změny v programu ARTES

Nové uspořádání a příležitosti v telekomunikačních programech ESA

ESA přikročila ke změnám ve struktuře a názvosloví telekomunikačních programů. Pravidla jednotlivých programů byla navíc zjednodušena a zpřehledněna, přičemž jejich programový a právní rámec zůstává zachován. První část textu se zaměřuje na změny z pohledu účasti ČR v telekomunikačních programech ESA, konkrétně na původní elementy 1, 3-4, 5, 10, 14 a 20 a na nové příležitosti. Druhá část článku se orientuje na aktuální projektové příležitosti, které se v roce 2016 nabízejí českým pracovištím.

Jednotlivé programové elementy jsou nyní označovány slovně, namísto číselného označení:

  • Element 1 → Future preparation
  • Element 3-4 → Competitiveness & Growth
  • Element 5 → Advanced Technology
  • Element 10 → Satellite Communication for Air Traffic Management (Iris)
  • Element 14 → Next Generation Platform
  • Element 20 → Integrated Applications Promotion

Významnou změnu doznaly elementy, původně označované jako 3-4 a 5.2, které byly sloučeny do struktury elementu „Competitiveness & Growth“. Nově restrukturalizovaný element je nyní členěn na fáze, které odpovídají vývojovému cyklu výrobků a služeb od úvodního konceptu až po jejich zavedení na trh. Česká republika se v současnosti účastní jak plně hrazeného elementu „Advanced Technology“, tak i spolufinancovaného elementu „Competitiveness & Growth“. 

Pro česká pracoviště se otevírá v roce 2016 řada příležitostí. V programovém elementu „Future Preparation“ budou v prvních dvou kvartálech nadcházejícího roku otevřené čtyři výzvy s celkovým rozpočtem 1,65 milionu euro z oblastí podpory tvorby strategií, vývoje příštích generací systémů a podpory standardizačních procedur.

Dvě z výzev budou zaměřeny na tvorbu studií proveditelnosti v oblastech megakonstalací s cílem vytvoření dalších trhů pro nové služby provozované v období okolo roku 2020. Další z aktivit je zaměřena na vývoj systémů nové telekomunikační družice o příkonu okolo 100 kW, která skýtá díky sníženému množství paliva a současnému použití elektrických pohonných systémů větší možnosti pro užitečné zatížení. Slibnými se jeví kupříkladu technologie velkých rozvinovacích anténních systémů, v níž mají česká pracoviště již určitou zkušenost. Výstupem projektu bude identifikování klíčových technologií a systémových architektur, které by umožňovaly dlouhodobé zefektivnění družicových systémů.

V rámci elementu „Competitevness & Growth“, kde ČR disponuje příspěvkem 2,35 milionu euro, je možné přihlásit své projektové návrhy do permanentně otevřené výzvy. Průmyslové firmy tak podávají své návrhy relevantní k problematice družicových telekomunikací a to z oblastí kosmického segmentu, pozemního segmentu i aplikací kdykoli je to pro ně příhodné. Obsahová náplň je zaměřena na aktivity, které vzešly z iniciativy průmyslu, ESA nebo úřadů státní správy a mají jasný aplikační potenciál. Klíčovou roli v procesu zaujímá navrhovatel projektu, který současně sdílí financování produktově vývojových aktivit (hardware, software, systémy, aplikace, služby) s ESA a dalšími členy konsorcia.

 Více než šedesát projektových příležitostí skýtá páteřní telekomunikační programový element „Advanced Technology“ se sedmi výzvami v oblasti vývoje systémů v celkové hodnotě 5,27 milionu euro, devatenácti výzvami v kategorii vývoje platforem v celkové hodnotě 9,30 milionu euro, dvaceti pěti výzvami v oblasti vývoje hardware pro užitečné zatížení za 15,60 milionu euro a deseti výzvami v kategorii vývojových prací na pozemním segmentu souhrnně za 7,60 milionu euro.

V rámci programu integrovaných aplikací bude v prvním kvartále roku 2016 otevřena výzva „Big data applications to boost preparedness and response to migration“ s dobou řešení na 6 měsíců a celkovým rozpočtem 150 tisíc euro. Náplní studie proveditelnosti, bude analýza velkých databázových služeb, které by napomáhaly včasné identifikaci migračních proudů.

V případě zájmu o bližší informace ke kterémukoli programovému elementu či konkrétní projektové příležitosti neváhejte kontaktovat autora článku.