Jste zde

Zapojení soukromého sektoru do GEO/GEOSS

Evropská komise pořádá workshop na podporu zapojení soukromého sektoru do GEO/GEOSS

Jednodenní workshop je určen pro zástupce soukromého sektoru, kteří by zde měli diskutovat své požadavky a očekávání v oblasti užívání dat a informací, které bezplatně poskytuje skupina GEO (Group on Earth Observation). Akce se bude konat od 9:00, 26. září 2014 v bruselském kongresovém centru Albert Borschette.

Pozorování Země je klíčovým nástrojem pro získávání nejrůznějších informací o zemském povrchu, oceánech či atmosféře, na jejichž základě jsou vytvářeny různé datové produkty a služby a jsou tak využívána ve velkém množtsví aplikací.

Budování celosvětového systému pozorování Země (GEOSS - Global Earth Observation System of Systems) vede k výraznému posunu v dostupnosti dat dálkového průzkumu a in-situ měřených dat. Tento přístup má svoje kořeny v otevřené datové politice Copernicus a dalších organizací, které volně zpřístupňují svá data, jako jsou například snímky Landsat či Spot. Využívání dostupných informací prostřednictvím systému GEOSS bude mít celosvětový dopad na konkurenceschopnost společností, které tato data využívají.

Seminář se koná za účelem prozkoumaní možných přínosů tohoto systému v evropském prostředí a definování budoucích aktivit, které by jeho využívání ještě více podpořily. V rámci wokshopu se budou konat dvě paralelní jednání, zaměřené na zájmy soukromých společností v GEO/GEOSS a na otázky spolupráce v rámci GEO, kde budou mít zástupci soukromé sféry příležitost vyjádřit své názory.

Poté se uskuteční dvě paralelní sekce, kde budou návštěvníci v menších skupinkách diskutovat o způsobech zapojení soukromé sféry při implementaci GEOSS a opatřeních ze strany GEO pro podporu využívání systému GEOSS soukromými společnostmi. Na konci akce proběhne shrnutí všech diskuzí a vyvození patřičných závěrů.

Workshop je skvělou příležitostí pro soukromé firmy, které ke svému podnikání využívají data pozorování Země k vyjádření svého názoru na současnou situaci a podílení se na budoucím vývoji ve využívání dat dostupných v rámci GEOSS. Účast je nutno povrdit zasláním registračního formuláře (ke stažení v levém sloupci) do 8. září 2014 na email Malgorzata.IDZIK@ec.europa.eu.