Jste zde

Zadávací dokumentace v EMITS

Naučte se vyznat v zadávací dokumentaci tendrů v elektronickém systému EMITS

Pro účast v tendrech ESA je naprosto nezbytné naučit se orientovat v zadávací dokumentaci. Ta se skládá z pěti základních dokumentů, které je možné nalézt ve většině otevřených tendrů, a slouží jako podklad pro psaní projektových návrhů.

Otevřené tendry v systému EMITS je možné nalézt v levém menu pod "Open Invitations to Tender". Všechny tyto otevřené tendry obsahují hlavičku se základními informacemi o daném tendru, krátký abstrakt popisující náplň projektu a dále zadávací dokumentaci, ke které však mají přístup pouze zaregistrovaní uživatelé. Užitečné informace a návod na registraci je možné nalézt ve článku "Registrace do systému EMITS", na který naleznete odkaz v levém sloupci.

Zadávací dokumentace se skládá z následujících dokumentů:

Letter of Invitation

Tento dokument obsahuje důležité informace o daném tendru, kontaktní osobu v rámci ESA, upřesnění ceny, případné omezení soutěže a termín a způsob doručení projektového návrhu. Také může upozorňovat na některé důležité pasáže v dalších dokumentech, proto by měl být prvním dokumentem, který každý zájemci otevře.

Statement of Work

Statement of Work je nejdůležitějším dokumentem z celé zadávací dokumentace. Jsou v něm popsány cíle projektu, popis jednotlivých úkolů a výstupů a požadavky na organizaci práce a projektový management. Tento dokument tedy případným zájemcům napoví, jestli je pro ně projekt vhodný a má smysl investovat čas do psaní projektového návrhu.

Contract Conditions

Dokument Contract Conditions představuje návrh smlouvy mezi zadavatelem a vítězem tendru. Očekává se, že zájemci budou s tímto návrhem souhlasit.

Tender Conditions

Dalším důležitým dokumentem je Tender Conditions, který upravuje obecné podmínky využívané ESA (tzv. General Conditions of Tender for ESA Contracts). Tyto obecné podmínky je možné nalézt v systému EMITS v levém menu pod "Reference Documentation" - "Administrative Documents".

Clarification

Dokument (či dokumenty, může jich být totiž více) označovaný jako Clarification slouží k publikování dodatečných informací a odpovědí na dotazy pracovišť. Pokud je tendr již otevřen, pracoviště se totiž mohou na ESA obracet jen písemnou formou a odpovědi na tyto dotazy jsou pro zachování otevřené soutěže poskytovány veřejně všem zájemcům právě prostřednictvím dokumentů Clarification.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo systému EMITS, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.