Jste zde

World Space Week 2013

Světový kosmický týden 2013 v České republice

V týdnu od 4. do 10. října 2013 se uskuteční již popatnácté celosvětové oslavy kosmonautiky a dobývání vesmíru: Světový kosmický týden. Česká kosmická kancelář, ktará jeho aktivity v České republice koordinuje, vyzývá všechny organizace věnující se popularizaci kosmonautiky k aktivnímu zapojení. 

Světový kosmický týden (World Space Week - WSW) vyhlašuje Organizace spojených národů od roku 1999 jako připomenutí dvou významných mezníků v dějinách kosmonautiky: vypuštění první umělé družice Sputnik-1 (4. 10. 1957) a podpisu Mezinárodní úmluvy o mírovém využívání kosmu a kosmických těles (10. 10. 1967).

Česká republika se akcí WSW účastní od roku 2002, kdy se koordinace všech národních aktivit ujala pomalu vznikající Česká kosmická kancelář. Již v témže roce byla Česká republika vyhlášena jako nejaktivnější z nově zapojených států a v roce 2008 bylo úsilí našich organizátorů završeno tím, že jsme se umístili na prvním místě v počtu uskutečněných programů mezi více než padesáti zúčastněnými státy.

Výrazným oceněním zásluh práce českých popularizátorů kosmonautiky bylo i zařazení české studentky Veroniky Šímové do devítičlenné mezinárodní posádky, která si v říjnu roku 2007, u příležitosti 50. výročí zahájení kosmické éry lidstva, vyzkoušela simulovaný stav beztíže při parabolickém letu ve speciálně upraveném letadle Zero-G. Na podzim roku 2011 si simulovaný stav beztíže vyzkoušel i student Gymnázia v Táboře Stanislav Fořt, celosvětový vítěz motivačního programu "WSW Youth Inspiration Program 2011"

Do aktivit Světového kosmického týdne se každoročně v České republice zapojují desítky hvězdáren, škol, klubů a jednotlivců. Česká kosmická kancelář informuje o všech těchto akcích a následně zpracovává souhrnnou zprávu pro organizátora WSW – americkou neziskovou organizaci Spaceweek International Association z Houstonu, která vydává závěrečnou zprávu pro Úřad Organizace spojených národů ve Vídni.

Kosmonautika má pevné místo v životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní prakticky každý den, i když to většina z nás ani nevnímá (předpověď počasí, družicové televizní, rozhlasové a datové přenosy, nové materiály, vědecký výzkum, internet, radiokomunikace, navigace, atd.) Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný překvapení a nových možností. Hlavními úkoly Světového kosmického týdne je především celosvětově:

  • Informovat veřejnost o výhodách, které jim přináší kosmický výzkum.
  • Podnítit větší využití kosmu pro udržitelný hospodářský rozvoj.
  • Demonstrovat podporu veřejnosti kosmickým programům.
  • Přivést děti a mládež k zájmu o poznání kosmu.
  • Podporovat instituce při jejich zapojení do kosmických programů.
  • Starat se o mezinárodní spolupráci v kosmickém výzkumu a vzdělávání.

Věříme, že i letos se najde dostatek nadšených popularizátorů kosmonautiky a zkoumání vesmíru, kteří se do akcí u příležitosti Světového kosmického týdne zapojí a vyzýváme všechny zájemce o zaslání informací o jimi připravovaných akcích. Do přehledu akcí WSW budou zařazeny všechny akce konané nebo zahájené od 1. 10. 2013 do 15. 10. 2013. V případě že pro Světový kosmický týden chystáte vlastní akci či k němu máte další dotazy, kontaktujte prosím Milana Halouska (viz formuláře vzkaz autorovi).

Pokud pro WSW žádný program nepřipravujete, podpořte jeho myšlenku alespoň účastí na některé z akcí.