Jste zde

Workshop NAV&TEL

Workshop o zkušenostech a příležitostech v oblasti družicové navigace a telekomunikací

Česká kosmická kancelář pořádá odborný seminář zaměřený na téma Zkušenosti a příležitosti v kosmických telekomunikacích a navigacích. Seminář si klade za cíl obeznámit účastníky s obsahem a pravidly fungování programů ESA a EU, které jsou zaměřeny na družicové telekomunikační a navigační systémy.

V první části semináře budou rozebrány tematické oblasti programu ARTES, jichž se účastní Česká republika. Pozornost bude rovněž věnována novým informacím Rady ESA na ministerské úrovni. V úvodním bloku bude rovněž zmíněna problematika družicové navigace a to s ohledem na aktuální situaci financování projektů v této oblasti v programech ESA a EU.

Ve druhé části semináře bude mít několik českých pracovišť příležitost představit své projekty, kterým se věnují nebo věnovala. Prezentující se budou moci podělit o své konkrétní zkušenosti a náměty a svěřit se s obtížemi, které je při plnění projektových úkolů provázely.

Závěrečná diskuze bude zaměřena na potřeby českých pracovišť v oblasti družicových telekomunikací a navigací a bude napomáhat hledání argumentů ke zlepšení podmínek pro účast českých pracovišť ve výše uvedených oblastech. Akce je určena jak zástupcům soukromých společností tak akademických pracovišť a měla by přispět ke zlepšení vzájemného dialogu mezi průmyslovou a akademickou sférou.

Workshop se uskuteční dne 12. prosince 2014 od 10:00 v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. Vstup na akci je bezplatný. Registraci proveďte prostřednictvím e-mailu organizátorovi Jindřichu Krásovi (krasa@czechspace.cz).

Program semináře

 9:45 – Registrace

10:00 – Úvodní slovo

10:15 – Příležitosti v družicových telekomunikacích a navigacích v rámci programů ESA (Jindřich Krása, PhD., CSO)

10:45 – Příležitosti v H2020 Space zaměřené na družicové telekomunikace a navigace  (Mgr. Ondřej Mirovský, TC AVČR)

11:15 – Přestávka

11:30 – Prezentace projektů z programů ARTES (Ing. Luděk Nechleba, Honeywell s.r.o., Ing. Luděk Kühr, BIC R&D)

12:15 – Přestávka

12:30 – Prezentace projektů  z programů ARTES (Ing. David Latif,  EGGO Space; Ing. Luboš Kučera, Gisat), 

13:15 – Integrace telekomunikací a navigací pro systémy o vysoké integritě, SBAS-R - světový standard pro pozemní dopravu,  (doc. Filip Aleš, AŽD)

13:25 – Diskuse a shrnutí důležitých závěrů pro zlepšení situace v České republice

14:00 – Ukončení akce