Jste zde

Výzkum záření na ISS

Sojuz startuje k Mezinárodní kosmické stanici: Výzkum záření na ISS s českou účastí začíná

Praha, 21. prosince 2011 – Dnes ve 14:16 hodin našeho času odstartovala z ruského kosmodromu Bajkonur kosmická loď Sojuz TMA-03M. Jejím cílem bude Mezinárodní kosmická stanice ISS a na palubě lodi bude také palubní inženýr, kosmonaut ESA, André Kuipers. Ten bude spolu s dalšími členy dlouhodobé posádky ISS provádět několik desítek vědeckých experimentů. Zahájí také rozsáhlý experiment DOSIS-3D, jehož úkolem je změřit dávky záření na palubě ISS. Na výzkumu, který má klíčový význam z hlediska dalšího působení lidských posádek ve vesmíru, se aktivně podílí i čeští vědci.

DOSIS-3D je společným projektem ESA a dalších zemí, podílejících se na provozu ISS. Hlavním cílem experimentu je prostřednictvím aktivních a pasivních dozimetrů stanovit přesné rozložení dávek záření v jednotlivých modulech ISS. Praktické využití výsledků měření naznačuje Michal Václavík, vedoucí Oddělení pilotovaných letů, výzkumu v mikrogravitaci a průzkumu sluneční soustavy České kosmické kanceláře: „Na základě změřených údajů se plánuje vybudování interaktivní databáze,která by uchovávala všechny důležité informace nezbytné pro uplatňování norem radiační ochrany posádky při kosmických letech a také pro nejrůznější radiačně citlivé experimenty na ISS.“ Výzkum by měl probíhat dva až tři roky a podle délky se na něm bude podílet čtyři až šest dlouhodobých posádek ISS.

První posádka, která zahájí provádění experimentu, se zformuje již 23. prosince, kdy se kosmická loď Sojuz TMA-03M spojí s Mezinárodní kosmickou stanicí ISS. Posádku lodi tvoří tři kosmonauti - velitel Oleg Kononěnko (Rusko), palubní inženýr Donald Pettit (USA) a palubní inženýr André Kuipers (ESA, Holandsko). Ti se připojí k trojici kosmonautů na ISS a společně budou tvořit 30. dlouhodobou posádku ISS.

Česká účast na projektu

Z České republiky se na experimentu podílí Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Speciálně pro účely DOSIS-3D dodali čeští vědci na ISS dva typy tzv. pasivních detektorů, konkrétně termoluminiscenční detektory a detektory stop v pevné fázi. České pracoviště se bude podílet také na následné analýze absorbovaných dávek záření.

Podle Michala Václavíka může být úspěšně zvládnutá česká účast na projektu DOSIS-3D příslibem pro další spolupráci mezi ESA a českými pracovišti: „Experiment DOSIS-3D vlastně navazuje na již ukončený experiment DOSIS/DOBIES, na kterém se Česká republika také podílela. To, že naše výzkumná pracoviště jsou schopna kontinuálně se podílet na takto složitých projektech s mezinárodní účastí, je známkou kvality a schopností našich vědců. Myslím, že konkrétně v oblasti dozimetrie záření neřekla Česká republika své poslední slovo.“

Historie české spolupráce

Zapojení českých pracovišť do kosmických programů předchází vždy dlouhý a náročný proces. V tomto případě proběhlo na začátku roku 2009 v Praze z podnětu České kosmické kanceláře setkání s  ředitelkou Direktorátu pilotovaných letů ESA, jejím týmem a potenciálními českými zájemci o výzkumné projekty v podmínkách mikrogravitace. Ještě během roku 2009 vyhlásila ESA tři výzvy na podávání projektových záměrů pro další využívání ISS. Česká kosmická kancelář poté oslovila relevantní česká pracoviště a v případě jejich zájmu pomáhala s koordinací přípravy projektového návrhu. „Myslím, že naše znalost prostředí ESA a dlouholeté zkušenosti výrazně pomohly řadě českých pracovišť úspěšně se zapojit do kosmických programů ESA. Účast v nich přináší České republice nejen rozvoj v oblastech špičkového výzkumu a vývoje, ale také mezinárodní prestiž,“ říká o kosmických projektech doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel České kosmické kanceláře.