Jste zde

Výzkum na polární stanici

Navrhněte experiment pro výzkum na antarktické stanici Concordia v roce 2015

Antarktická polární stanice Concordia je vzhledem ke svému odlehlému umístění a okolním podmínkám ideální k provádění řady experimentů se vztahem k pilotovaným kosmickým letům. ESA proto hledá zajímavé projekty z oblasti lékařství, fyziologie a psychologie, které by posádka stanice vykonávala.

Evropská kosmická agentura (ESA) vyhlásila v říjnu 2013 výzvu k předkládání výzkumných záměrů využívajících extrémních podmínek panujících na stanici Concordia na Antarktidě. Ty velmi věrně simulují některé specifické aspekty budoucích pilotovaných misí zkoumajících sluneční soustavu. Stanice Concordia je provozována Francouzským polárním institutem IPEV (Institute Paul Émile Victor) a Italským antarktickým programem PNRA S.C.r.l. (Consorzio per l’Attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), se kterými také spolupracuje ESA při řešení některých experimentů.

Vědecké instituce se zájmem o podání návrhu do výzvy musí být z členských států ESA, které jsou zapojeny do volitelného programu ELIPS-4. Sem patří Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Kanada, která má v ESA zvláštní status spolupracujícího státu. Ostatní členské státy ESA a státy s dohodou o spolupráci mohou také na návrzích participovat, musí ale zajistit podmínky u svých národních kosmických agentur. Navíc, i když to není oficiálním požadavkem, se doporučuje, aby členem vědeckého týmu podávajícího projektový návrh byli odborníci z Itálie či Francie.

Projektové návrhy je potřeba nejpozději do 6. ledna 2014 zaslat na email concordia@esa.int.

Vyhodnocení došlých návrhů by mělo proběhnout v květnu 2014 a vybrané experimenty začít v roce 2015. Experimenty řešené na stanici Concordia mohou trvat až dva roky a měly by spadat do některé z následujících kategorií a zvláště vítané jsou multidisciplinární přístupy:

 • fyziologická adaptace na izolované a omezené prostředí
 • akutní a chronické dopady stresu na zdraví a celkovou pohodu
 • vliv vysoké nadmořské výšky na fyziologii
 • studium protiopatření negativních vlivů
 • sledováni spánkového a denního rytmu
 • využití dlouhodobě sbíraných fyziologických a psychologických dat
 • sledování skupinové dynamiky v izolovaném a omezeném prostředí
 • kulturní a genderové otázky
 • obyvatelnost a psychologická protiopatření
 • řešení vysoce rizikových a stresových situací
 • psychofyziologie

Vyjádření zájmu (Letter of Intent) o podání projektového návrhu je nutno zaslat do 4. listopadu 2013 na email concordia@esa.int.

Následně se bude 12. listopadu 2013 konat ve středisku ESA/ESTEC informační workshop, kde bude možné diskutovat problémy související s jednotlivými návrhy a také se seznámit s kolegy a případnými spoluřešiteli.

Formuláře k výzvě naleznete v levém sloupci včetně podrobnějších informací v oficiálním textu výzvy AO-13-Concordia. Česká kosmická kancelář vám v případě zájmu nabízí konzultaci tématu navrhovaného experimentu, pomoc s vyhledáním finančních zdrojů a přípravou projektového návrhu.