Jste zde

Využití umělé gravitace

Výzva k předkládání projektových záměrů na výzkum potlačení negativních vlivů kosmického letu

Evropská kosmická agentura (ESA) a americká NASA vyhlásily výzvu k podávání projektových záměrů na výzkum potlačení negativních vlivů kosmického letu na lidský organizmus pomocí umělé gravitace. Tato výzva odstartuje téměř desetiletý cyklus experimentů, do nějž se mohou zapojit také vědci z České republiky.

Některé aspekty vystavení lidského organizmu podmínkám mikrogravitace lze relativně snadno zkoumat i na Zemi. Rozšířenou metodou je simulace vlivu mikrogravitace dlouhodobým umístěním pokusné osoby na lůžko se sklonem 6° (tzv. bed-rest), kdy je hlava níže než nohy. Některé procesy v lidském těle tak začnou probíhat identicky jako při reálném kosmickém letu. Aktuální výzva ESA a NASA má tento způsob rozšířit o využití centrifugy, kdy bude na člověka na lůžku působit 1g (tedy ekvivalent pozemské gravitace) v oblasti srdce.

Obdobné výzkumy probíhaly již v minulosti, ale pouze na krátkou dobu. I tak se ale ukázal potenciál umělé gravitace, zejména v oblasti fyziologického zvýšení adaptace lidského těla – řídnutí kostí, ochabování svalů a kardiovaskulárního systému či poruchy somatosenzorického a vestibulárního systému.

Přerušované využití centrifugy má mnohé technické výhody od trvale rotující kosmické lodi, což potvrdily i předchozí experimenty. Je však třeba další výzkum pro lepší pochopení vlivu změn silového působení na lidský organizmus a definovat minimální délku a frekvenci pobytu členů posádky v centrifuze. První fáze počítá se třemi skupinami po osmi pokusných osobách. První skupina bude referenční a bude pouze upoutána na lůžko se sklonem 6° bez využití centrifugy. Druhá a třetí skupina budou navíc vystaveny umělé gravitaci po dobu 30 minut, resp. 6 × 5 minut denně. Příprava vybraných experimentů začne ve druhé polovině roku 2016 a samotná simulační kampaň v roce 2017 ve výzkumném středisku DLR :envihab.

Do 15. února 2016 je potřeba podat předběžné vyjádření zájmu (LoI) a do 15. března 2016 vlastní projektový návrh prostřednictvím on-line portálu NASA NSPIRES. Odkaz na formulář i NSPIRES je uveden v levém sloupci. ESA také připravuje informační workshop pro zájemce, který se uskuteční 22. února 2016 ve středisku ESA ESTEC.

Česká kosmická kancelář poskytne všem zájemcům pomoc s přípravou vyjádření zájmu i projektového záměru. Nabízí také vyhledání partnerských vědeckých pracovišť či týmů a diskuzi nad tématem projektového návrhu. V případě zájmu se neváhejte obrátit přímo na autora článku, který je zároveň českým delegátem v příslušné programové radě ESA.