Jste zde

Vystoupení CSO na veletrhu Amper

CSO informovala o příležitostech v kosmonautice pro ICT sektor na veletrhu Amper 2014

Na čtyři desítky posluchačů se v rámci mezinárodního veletrhu Amper 2014 sešlo na odborném semináři spolupořádaném Českou kosmickou kanceláří, společností CzechInvest a ICT Alliance. Publikum tvořili zástupci firem z oblasti ICT. CSO informovala o příležitostech v evropských kosmických programech zaměřených na telekomunikace a navigace.

Zástupce České kosmické kanceláře Jindřich Krása vystoupil s prezentací Příležitosti v programech evropské kosmonautiky pro ICT sektor v České Republice. Po úvodním představení aktivit CSO přednášející stručně shrnul dosavadní účast ČR v mezinárodních kosmických programech telekomunikací, navigací, sledování Země, technologií a kosmických věd od roku 2005 do současnosti a vyjmenoval zdroje jejich financování. Z několika oblastí kosmických programů identifikoval telekomunikační a navigační programy ESA jako skupinu s nejvyšším potenciálem pro zapojení ICT společností. V další části své prezentace uvedl příklady úspěšných projektů v rámci jednotlivých programů, stručně vyjmenoval jejich atributy, pravidla účasti a možnosti financování.

Důkladněji byla rozebrána hierarchie a charakteristiky jednotlivých elementů programů skupiny ARTES, kterých se Česká republika účastní. Po konkrétních příkladech úspěšné účasti českých pracovišť v jednotlivých elementech následovala ukázka konkrétní vytipované a potenciálně zajímavé projektové aktivity, na kterých by mohly české společnosti participovat v blízké budoucnosti. Větší pozornost byla věnována programu integrovaných aplikací ARTES 20, který má svou náplní k problematice ICT nejblíže. V rámci tohoto elementu bylo rozebráno zaměření konkrétní aktivity cílící na rozsáhlé využití ICT služeb, které by podpořily zlepšování infrastruktury budoucích měst s ohledem na dopravu, energetiku, služby eGovernment a život ve městě.

V neposlední řadě byla pozornost věnována i programu Evropské komise Horizont 2020 a jeho částem zaměřeným na ICT a kosmonautiku. V rámci podprogramu H2020 Space byli posluchači seznámeni s potenciálně zajímavou aktivitou s přesahem do ICT, která předpokládá využití nových idejí z oblastí mimo kosmonautiku, hledáním průlomových technologií a propojením zainteresovaných subjektů při procesu zlepšování klíčových parametrů nejen v kosmonautice, jakými jsou například míra miniaturizace, snižování spotřeby elektrické energie nebo zvyšování funkčnosti. Předpokládá se přijímání projektových návrhů z oblastí výroby a uchování energie, vylepšené systémy výrobních postupů, vysoce výkonová elektronika s vysokou spolehlivosti i dalších.

Závěrem  byly nastíněny možnosti, jakými by CSO mohla být českým subjektům z oblasti ICT nápomocna, od prezentací partnerů na mezinárodních akcích kosmonautiky přes vyhledávání a analyzování potenciálně vhodných projektových příležitostí až po spolupráci na konkrétním projektu včetně zajištění administrativní agendy ve vztahu k ESA. Dotazy posluchačů byly zaměřeny převážně na konkrétní aplikace služeb v rámci programu integrovaných aplikací ARTES 20, jako například e-Health nebo na projekt Smart Cities. Vzhledem k ohlasu na prezentovanou problematiku zvažuje Česká kosmická kancelář participaci na obdobných seminářích i v budoucnu s cílem dosáhnout ještě širšího zapojení českých společností, působících dosud mimo kosmonautiku, v evropských kosmických programech. Prezentaci CSO pro ICT firmy stejně jako více informací o perspektivních programech ESA ARTES naleznete na odkazech v levém sloupci tohoto článku.

Kromě příležitostí v kosmonautice se návštěvníci semináře mohli dozvědět, jaké formy podpory jim nabízí společnost CzechInvest nebo jak ICT Alliance pomáhá v růstu českým firmám. Zástupce ICT Alliance představil portfolio činností sahající od zprostředkování účasti na zahraničních akcích přes IT školení, partnerství v regionálních inkubátorech až po specifické aktivity určené začínajícím IT firmám a aktuálním příležitostem.