Jste zde

Virtuální fóra na IAC 2015

Prezentujte na 66. Mezinárodním astronautickém kongresu ze svého domova

Výbor WD-YPP Mezinárodní astronautické federace organizuje v rámci 66. Mezinárodního astronautického kongresu v Jeruzalémě Virtuální fóra, která umožňují prezentovat výsledky výzkumu bez nutnosti cestovat do Jeruzaléma. Zájemci mohou vkládat abstrakty do 5. března 2015.

Výbor WD-YPP Mezinárodní astronautické federace se zaměřuje na podporu mladých profesionálů v kosmonautice. Každoročně pro ně připravuje a pořádá řadu zajímavých akcí v rámci Mezinárodního astronautického kongresu (IAC). Jednou z nich jsou i tzv. Virtuální fóra. Virtuální fóra, neboli speciální technické sekce, které jsou určeny pro studenty a mladé profesionály. Na rozdíl od ostatních technických sekcí umožňují prezentovat výsledky výzkumu pomocí moderních technologií bez nutnosti cestovat na IAC. Virtuální fóra jsou tedy jedinečnou příležitostí pro všechny studenty a mladé profesionály, kteří by rádi na této akci prezentovali, ale kteří si nemohou dovolit cestovat na IAC.

Příští, v pořadí již 66. IAC se bude konat od 12. do 16. října 2015 v izraelském Jeruzalémě. Abstrakty lze zasílat celkem do pěti různých virtuálních fór:

 • Řízení letu: sdílení zkušeností a problémů z oblasti řízení kosmických letů
 • Pilotované lety: sdílení zkušeností, problémů, výsledků výzkumu a nápadů na budoucí pilotované kosmické mise
 • Družicová telekomunikace a navigace: témata související s problematikou družicové telekomunikace (na oběžné dráze Země i v rámci meziplanetárních misí), navigace a šíření přesného času
 • Studentská týmová soutěž: týmy složené ze tří a více studentů bakalářského nebo magisterského studia mají v rámci této technické sekce možnost prezentovat jakékoliv téma týkající se kosmické vědy, průmyslu nebo technologií, všechny prezentující týmy navíc budou zařazeny do soutěže o cenu Hans von Muldau Team Award
 • Kosmické smetí: řešení problematiky kosmického smetí, které představuje do budoucnu ohrožení či omezení kosmických aktivit

Každý abstrakt je omezen 2800 znaky (přibližně 400 slov) a musí obsahovat nadpis, jména autorů a samotný text abstraktu. Text abstraktu by se měl zaměřovat na cíle projektu, použité metody, výsledky a závěr, nesmí však obsahovat žádné tabulky, grafy či obrázky. Články, zamýšlené pro prezentaci na IAC, zároveň nemohou být prezentovány ani publikovány jinde. Abstrakty lze vládat na webu IAF (viz externí odkazy tohoto článku). Každý zájemce se nejprve musí na webu zaregistrovat.

Postup pro vkládání abstraktů:

 • Provést registraci na stránkách IAF
 • Vybrat příslušné sympozium a technickou sekci
 • Vložit nadpis a text abstraktu
 • Vybrat formu prezentace (ústní na 10 - 20 minut / plakát A0 / ústní nebo plakát)
 • Vložit případné spoluautory (také musí být zaregistrováni)
 • Potvrdit vložení

Důležité termíny:

Vložení abstraktu: do 5. března 2015

Oznámení výsledku: 21. - 23. dubna 2015

Potvrzení prezentace: do 15. června 2015

Vložení článku: do 24. září 2015

Vložení prezentace: do 2. října 2015

Každý zájemce může vložit i více než jeden abstrakt. Abstrakty vložené po 5. březnu 2015 nebudou připuštěny k hodnocení. Důležité informace a návod na vložení abstraktů naleznete v přílohách tohoto článku. V případě potřeby konzultace či jiné pomoci s abstraky se neváhejte obrátit na autora článku, který je členem výboru WD-YPP.