Jste zde

Vědecká výzva IBER 2017

Výzva k podávání projektových záměrů na experimenty studující biologické účinky kosmického záření

Kosmické záření je považováno za hlavní problém dlouhodobých pilotovaných misí a průzkumu sluneční soustavy. Posádka vystavená různým dávkám a druhům záření je ohrožována na zdraví a schopnosti přežít, což může vést k neúspěchu celé mise. Z toho vyplývá potřeba zkoumat biologické dopady kosmického záření k přesnějšímu posouzení rizik a navržení spolehlivějších protiopatření. Pro řešení těchto problémů jsou užitečné biologické experimenty prováděné na urychlovačích částic.

Evropská kosmická agentura (ESA) spolupracuje v této oblasti od roku 2007 s Centrem pro výzkum těžkých iontů (GSI) z německého Darmstadtu. V letech 2008 a 2010 byly vyhlášeny výzvy IBER na projektové návrhy na zkoumání vlivu záření na živé organizmy a celkem realizováno 25 experimentů. Radiační rizika jsou stále charakteristická svou vysokou neurčitostí a nedostatkem jednoduchých protiopatření. Většina rizik je spojena s nedostatečnou znalostí biologických účinků kosmického záření. ESA proto nadále rozvíjí znalosti a kvantifikaci rizik spojených s vystavením kosmickému záření a hledá efektivní postupy k potlačení jeho škodlivých účinků na lidskou posádku. Proto také letos vyhlásila v pořadí již třetí výzvu IBER, pro kterou GSI poskytne cyklotron schopný urychlit částice téměř na rychlost světla a energii až ke 2 GeV.

ESA ve spolupráci s mezinárodní vědeckou komunitou vypracovala na začátku loňského roku plán radiačního výzkumu, který zahrnuje čtyři hlavní témata, kam patří: reakce na kosmické záření v podmínkách kosmického letu, radiosenzitivita a základní mechanizmy, zhodnocení rizik kosmického záření a návrh protiopatření. Pro potřeby výzvy IBER 2017 byly identifikovány tři oblasti výzkumu a v každém projektovém návrhu musí být uvedeno, která z těchto oblastí je navrhovaným experimentem řešena. Jedná se o:

  • poskytnutí kvantitativních odhadů závislosti dávky kosmického zářené na riziko vyvolání akutní nemoci z ozáření a dalších chorob vyvolaných zářením, včetně rakoviny;
  • identifikaci a ověření biologických markerů ke stanovení zdravotního stavu a dopadu rizik spojených s kosmickým zářením;
  • rozvoj a ověření biomedicínských a fyzikálních protiopatření včetně možných individuálních dopadů.

Mezi další specifika výzvy patří zákaz práce s geneticky modifikovanými organismy, splnění pravidel biologické bezpečnosti a zabránění křížové kontaminace. Vybrané experimenty budou realizovány od poloviny roku 2018 do konce roku 2019. ESA uhradí veškeré náklady spojené s využíváním vybavení GSI, ostatní náklady si hradí řešitelské pracoviště nebo tým. Proto je doporučeno podat projektový záměr paralelně i do národních programů podporujících vědu a výzkum nebo si zajisti interní financování v rámci domovského pracoviště.

Výzva IBER 2017 je otevřena do 27. října 2017, kdy je nejzazší termín k odeslání projektového návrhu. Ještě předtím je nutné odeslat stručné vyjádření zájmu o účast ve výzvě a to nejpozději 15. září 2017. Pro zájemce bude následně 26. září 2017 uspořádán v GSI workshop, kde mohou mezi sebou i s odborníky z ESA a GSI projednat své nápady. Zadávací dokumentace a potřebné formuláře jsou ke stažení k dispozici v levém panelu. Pro další dotazy či pomoc s přípravou projektového návrhu se neváhejte obrátit na autora článku, který je zároveň hlavním českým delegátem v Programové radě ESA pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a průzkum sluneční soustavy (PB-HME).