Jste zde

Věda z kufru

Věda z kufru otevřela první Studentské přírodovědné centrum v Česku, za podpory České kosmické kanceláře

Nezisková organizace Věda z kufru otevřela v úterý 22. dubna 2014 své nové Studentské přírodovědné centrum na Praze, které je první svého druhu v České republice. Princip činnosti centra je založen na vzdělávání studentů v oblasti přírodních věd studentskými lektory stejného věku. Česká kosmická kancelář podporuje aktivity Vědy z kufru od samého počátku její existence.

Organizaci Věda z kufru byla založena před dvěma lety skupinou mladých lidí z projektu Expedice Mars, a od té doby se soustavně věnuje vzdělávání v oblasti přírodních věd pomocí metod neformálního vzdělávání. Svým zaměřením je Věda z kufru v Česku ojedinělá a za poměrně krátkou dobu své činnosti již navázala spolupráci s řadou českých i zahraničních organizací. Studenti společně podávají vědu zábavnou formou a během jejich výukových bloků navíc u mladých lidí rozvíjí schopnosti komunikace a spolupráce.

“Vědu z kufru jsme před dvěma lety zakládali ve třech lidech a v té době jsme všichni studovali střední školu. Sami jsme měli problém s tím, že nám škola nedávala dostatek možností, jak se rozvíjet a cítili jsme potřebu to změnit. Za dva roky jsme ušli skutečně dlouhou cestu, během níž našimi výukovými programy prošly stovky dětí. Rozšířil se i náš tým, naši lektoři jsou studenti středních a vysokých škol, velice často účastníci projektu Expedice Mars a výherci mezinárodních vědeckých a znalostních soutěží.“ říká jeden ze zakladatelů organizace Michal Vyvlečka.

„Protagonisty Vědy z kufru znám několik let ze společné práce na projektu Expedice Mars, který jsem měl možnost i s jeho patronem, Vladimírem Remkem, spoluorganizovat. Vím, že jde o zanícené nadšence, kteří ale nepostrádají potřebnou erudici a dokázali si už vybudovat solidní pozici v kruzích vzdělávacích zařízení a škol po celé republice. Oceňuji jejich zájem o vědu, nevšední snahu a nápady přibližovat ji co největšímu počtu zájemců z řad mladé generace. Je to aktivita, která si zaslouží podporu, jelikož napomáhá získat mladé lidi pro perspektivní obory, a proto považuji organizaci Věda z kufru za nesmírně cennou,“ říká o celém týmu novinář a asistent jediného českého kosmonauta Petr Voldán.

Nové Studentské přírodovědné centrum bylo otevřeno v Praze na Žižkově. Během různých workshopů si zde mladí zájemci o vědu budou moci vyzkoušet například rozbory vody, práci s termokamerou, nebo astronomická pozorování. Také si mohou přijít vyslechnout zajímavé přednášky od českých odborníků, nebo si v rámci cyklu studentských přenášek zkusit stoupnout před publikum sami.

„V Praze není dosud žádné science centrum, jako je tomu ve většině větších českých měst. My doufáme, že je otevření našeho centra tím prvním krokem ke zlepšení popularizace vědy v Praze. Nové centrum pro nás představuje obrovský posun vpřed, díky němuž budeme moci rozšířit počty našich lektorů, rozběhnout dobrovolnický program a zvětšit naši nabídku vzdělávacích aktivit.“ dodává Michal Vyvlečka.

Během dvou let se Věda z kufru z pouhého studentského nápadu stala uznávanou organizací pracující s mládeží v oblasti vzdělávání. Možná to budou právě tito studenti, kteří budou za několik let stát u vzniku prvního pražského Science centra. Díky podpoře organizací, jako je například Česká kosmická kancelář, by se jim to mohlo podařit.