Jste zde

Uživatelský workshop EE8

Konzultační workshop pro budoucí uživatele dat z družice ESA Earth Explorer 8

V souvislosti s blížícím se výběrem osmé vědecké družice Earth Explorer pro dálkový průzkum Země pořádá ESA uživatelský workshop. Toto setkání je určeno především vědecké komunitě, která se ve svém výzkumu nějakým způsobem dotýká problematiky geochemického cyklu uhlíku a fotosyntézy a využívá metod DPZ.

Účastníci akce zde dostanou příležitost diskutovat své vědecké potřeby a tím pádem i možnost částečně ovlivnit parametry dat z budoucí družice. Setkání se bude konat 15.-16. září 2015 v prostorách Akademie výtvarných umění v polském Krakowě.

Osmou družicí Earth Explorer bude jeden ze dvou stávajících kandidátů, kterými jsou CarbonSat a FLEX. Pro obě mise byly od roku 2010 zpracovány studie proveditelnosti (fáze A/B1) a na obě mise také již vznikají konkurenční průmyslová konsorcia. Výsledky těchto studií budou publikovány v červnu tohoto roku v podobě zprávy, která poslouží jako podkladový materiál řídícím orgánům ESA k výběru jedné mise k realizaci. K výběru mise by mělo dojít již v listopadu tohoto roku a vypuštění se očekává po roce 2022.

Vědeckým cílem mise CarbonSat je globálně zmapovat rozložení koncentrací oxidu uhličitého a methanu v atmosféře, přesněji popsat jejich zdroje, místa spotřeby či zániku a vazbu na globální klimatické změny. Záměrem mise FLEX je vytvořit celosvětovou mapu fotosyntetické aktivity vegetace, která může být odvozena z družicového sledování fluorescence rostlin. Tato informace pomůže zpřesnit odhady množství uhlíku, které jsou rostliny schopny uložit ve své biomase. FLEX má letět ve dvojici s jednou z družic Sentinel-3. 

Na workshopu budou prezentovány stávající vědecké požadavky na dodávaná družicová data, technické parametry družic a programatický stav vývoje obou misí. Zaregistrovat se na akci je možné do 15. srpna 2015 prostřednictvím webových stránek ESA, na které naleznete odkaz v levém panelu tohoto článku. V případě zájmu o bližší informace a stavu příprav obou misí kontaktujte autora článku.