Jste zde

Tisková konference Akademie CITT

Zpráva z tiskové konference CITT Praha Akademie kosmických technologií oblast Galileo a GMES

V úterý 12. prosince 2006 se uskutečnila v sympatických prostorách restaurace Chez Marcel v Praze tisková konference, kterou silami společnými a nerozdílnými připravila Česká kosmická kancelář a Akademie CITT.

Cílem tiskové konference bylo seznámit přítomné se stavem české kosmonautiky. Ten je totiž v mnoha ohledech lepší než by se na první pohled mohlo zdát: bohužel se ale potýkáme s tím, že české firmy a další instituce vůbec netuší, že mají možnost se o kosmické zakázky a kontrakty ucházet. A pokud to tuší, tak se o ně neuchází – protože je považují za něco „mimozemského“ a nedostupného. Právě výzva k pomoci se změnou tohoto stavu byla hlavní náplní tiskové konference – vždyť jen špičkové technologie, ne tolik oblíbené „montovny“, jsou schopné zajistit České republice dlouhodobé místo mezi světovou vědeckou, technickou a průmyslovou špičkou.

V rámci tiskové konference postupně vystoupil pan Vladimír Kadlec, vedoucí manažer projektu Akademie CITT, který přítomné seznámil právě s tímto projektem. Následoval Jan Tomčík ze společnosti Sprinx Systems, který několika názornými příklady doložil, že se i české firmy mohou zapojit do kosmonautiky a že toto zapojení v praxi funguje.

Následovalo obecné představení České kosmické kanceláře z úst nejpovolanějších – jejího ředitele Jana Koláře. Poté Tomáš Přibyl (také Česká kosmická kancelář) seznámil přítomné se spoluprací s ESA a s tím, jak se kosmonautika promítá do našich každodenních životů. Následovaly informace na téma „Český kosmický průmysl“ od Karla Dobeše.

Tiskovou konferenci zakončil nespoutaný (a nespoutatelný – kdo byl přítomen, ví, o čem je řeč) proud informací ohledně nového Centra studentských aktivit České kosmické kanceláře v podání Milana Halouska.