Jste zde

Timepix@Space

Studentské projekty na balónech Bexus ve stratosféře: zobrazování ionizujícího záření detektory Medipix-2 a Timepix

Úspěch studentů z MFF-UK

Trvání projektu: 2008 až 2010

Vedoucí projektu: Jaroslav Urbář

Studenti skupiny kosmické fyziky Katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy realizovali s podporou Medipix týmu Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze platformu umožňující stratosférický let balónem BEXUS hybridních detektorů ionizujícího záření Medipix2 a Timepix.

Vedle prvenství českého studentského týmu ve vypuštění detektorů Medipix2 a Timepix do stratosféry k zobrazování stop nabitých částic umožnil tento projekt atmosférické měření kosmickým zářením indukované ionizace (CRII) a její míry v různých atmosférických vrstvách v průběhu balónového letu.

Balón BEXUS je ideální platformou pro navrhované měření. Nejen z důvodu dosahování dostatečné výšky, ale také díky jeho pomalému vzestupu (a tudíž statisticky významnému odběru vzorků za dostatečně stabilizovaných podmínek) z arktické horní troposféry a stratosféry.

Proces CRII je totiž hlavním zdrojem atmosférické ionizace ve výškách od 3 do 35 km avšak se stále velkou nejednoznačností ohledně konkrétních ionizačních procesů, které mají důležitý dopad na jevy v atmosféře i magnetosférické procesy, které se týkají globálního atmosférického elektrického proudu a třeba i tvorby oblačnosti.

Tento projekt byl studentským pokusem směrem k testovacím platformám přispívajícím ke studiím kosmického počasí a iniciativě ESA v oblasti „Space Situational Awareness“, kde je vhodné použití detektorů pro vícebodové sledování.

Studentské projekty REXUS/BEXUS (Rocket/Ballon EXperiments for University Students)

Tyto projekty jsou každoroční příležitostí pro evropské studentské týmy realizovat svůj experiment na hranici kosmu díky Eurolaunch - spolupráci Švédské národní rady pro kosmický výzkum (SNSB) a Německé kosmické agentury (DLR), podporovaných vzdělávacím oddělením Evropské kosmické agentury (ESA). České experimenty na BEXUSu byly navrženy, vyvinuty a financovány studenty kosmické fyziky katedry fyziky povrchů a plazmatu, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty elektroniky Českého Vysokého Učení technického v Praze (ČVUT). Studenti byli technicky podporováni týmem Medipix Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF ČVUT).

Co vám účast v projektu Timepix @ space přinesla?

„Díky těmto českým studentským snahám byla navázána spolupráce ÚTEF ČVUT s ESA. Následné projekty byly zaměřeny na poskytnutí technologie Medipix pro skutečné kosmické aplikace. Taktéž pokračují další projekty na měření během letů dalších stratosférických balónů a CubeSatů. Do konce roku 2011 je naplánováno vynesení Timepixu a jeho umístění na palubu Mezinárodní kosmické stanice (ISS) jako aktivní dozimetr. Díky projektu BEXUS mají mnozí studenti možnost získat cenné praktické zkušenosti se zajímavými stratosférickými experimenty dle svého návrhu a seznámení se základy fungování kosmického projektu.“