Jste zde

Sympozium a seminář ITU

Celosvětové symposium a seminář radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie

Praha, 27. února 2015 - Ve dnech 2. až 4. března 2015 proběhne v budově elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze Dejvicích (FEL ČVUT) celosvětové symposium a seminář radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) „ITU Symposium and Workshop on small satellite regulation and communication systems“, které se bude věnovat problematice spojené se zaváděním a regulací radiokomunikačních sítí využívajících malé družice.

Akce, které se zúčastní i ředitel ITU-R, François Rancy, se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a je připravována ve spolupráci ITU s FEL ČVUT v Praze (s koordinační gescí katedry telekomunikační techniky) a Českou kosmickou kanceláří. Fakulta elektrotechnická je akademickým členem ITU a od letošního roku i Centrem excelence ITU v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Malé družice jsou vysoce perspektivním segmentem na trhu družicových radiokomunikačních služeb pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací mobilních a pevných bezdrátových sítí. Je to i díky tomu, že jejich levnější výroba a provoz, dává větší příležitosti malým výrobcům a operátorům než dosavadní družicové technologie.

Na setkání více jak 200 expertů z členských zemí ITU a z akademické, výzkumné, výrobní a provozní sféry budou představeny současné i plánované projekty využití malých družic. Se svými příspěvky vystoupí zástupci NASA, ESA, soukromých společností, právních ústavů, evropských univerzit i českých družicových projektů CzechTechSat (FEL ČVUT) a VZLUSAT.

Účastnící budou mít rovněž příležitost se prakticky seznámit s plněním administrativních požadavků obsažených v Radiokomunikačním řádu ITU.

Setkání špičkových expertů, diskuse a výměna zkušeností bude nepochybně přínosem pro budoucí vývoj těchto družicových sítí i s ohledem na letošní listopadovou Světovou radiokomunikační konferenci ITU (WRC-15) v Ženevě.

Pro české účastníky z oblasti výzkumu, průmyslu, provozovatelů a státní správy je tato akce výjimečnou příležitostí k seznámení se současným stavem a budoucím vývojem v oblasti malých družic umožňující přípravu nových projektů i odpovídajících legislativních opatření.

Součástí akce je výstava a panelové postery v předsálí konferenčního sálu. Průběh jednání bude přenášen na webu symposia (viz odkaz v levém panelu), kde jsou také další informace o programu a bezplatné on-line registraci.