Jste zde

SWAN

Studie použití systému SCOS-2000 přes WAN pro koncept společné platformy monitorovacích a řídících systémů

Nový koncept pro monitorovací a řídící systémy pro ESOC

Trvání projektu: 2010 až 2011

Vedoucí projektu: Helena Kalenská

Studie SWAN se vztahuje k novému konceptu společné platformy monitorovacích a řídicích systémů pro Evropské družicové operační centrum v Darmstadtu (ESOC) a pro pozemní stanice ESA. Základní myšlenkou tohoto konceptu je rozšíření existujícího družicového řídicího systému SCOS-2000 tak, aby vyhovoval i specifickým požadavkům na řízení a monitorování pozemních stanic.

Pozemní stanice mohou být monitorovány a řízeny buď lokálně z pozemní stanice anebo vzdáleně z operačního centra. Softwarová rozhraní na pozemních stanicích musí být navržena s ohledem na omezené přenosové pásmo mezi stanicí a družicovým operačním centrem a také s ohledem na možné komunikační zpoždění (maximální round trip delay v případě pozemní stanice v Kourou).

Hlavním cílem projektu SWAN bylo identifikovat omezení v designu systému SCOS-2000 týkající se vzdálené komunikace mezi klientskými stanicemi a servery, navrhnout nová softwarová rozhraní a odpovídající změny v architektuře systému a prokázat, že je toto řešení vhodné i v případě vzdáleného připojení přes WAN.

Výsledkem této studie byl souhrn obecných doporučení pro implementaci síťové komunikace v systému SCOS-2000 a dva softwarové prototypy, které prokázaly, že navržené změny v systémech distribuce telemetrických dat a událostí zajistí dodržení přísných požadavků na přenos dat mezi pozemními stanicemi a družicovým operačním centrem.

ANF DATA

Dceřiná společnost firmy Siemens AG Rakousko, byla založena v roce 1992.

Společnost ANF DATA nabízí komplexní IT služby – vývoj softwarových řešení, integrace systémů, aplikační podporu, dodávky hardwaru, poradenství a školení pro zákazníky. Poskytuje řešení pro lokální i pro mezinárodní trh v různých oblastech, jako jsou průmysl, energetika, komunikace, pozemní segment kosmického průmyslu a inventory management.

Oddělení Space vzniklo v ANF DATA v roce 1998 a od té doby spolupracuje se Siemens AG Rakousko na vývoji softwarových řešení pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), Německou kosmickou agenturu (DLR), evropský navigační systém Galileo a pro vedoucí družicové operátory.

Co vám účast v projektu přinesla?

Vedoucí projektu Helena Kalenská: „Obdobné technologické studie jsou jedinečnou možností, jak získat a prohloubit know-how, a to zejména u tak komplexních systémů jako je SCOS-2000 a software k řízení pozemních stanic. Předpokládáme, že zkušenosti z tohoto projektu nám pomohou zvýšit šance na další úspěšnou spolupráci s ESA v oblasti vývoje softwaru pro pozemní segment.“