Jste zde

Světový kosmický týden 2014

Česká republika se i v letošním roce připojí k Světovému kosmickému týdnu

V roce 2013 se v rámci Světového kosmického týdne uskutečnilo více než 1400 akcí v 80 zemích všech kontinentů, včetně Antarktidy, a popularita těchto programů stále roste.

Světový kosmický týden (World Space Week - WSW) vyhlašuje Organizace spojených národů (OSN) od roku 1999 jako připomenutí dvou významných mezníků v dějinách kosmonautiky – vypuštění první umělé družice světa (4.10.1957, Sputnik-1) a podpisu Mezinárodní úmluvy o mírovém využívání kosmu a kosmických těles (10.10.1967). Česká republika se akcí Světového kosmického týdne účastní od roku 2002, kdy se koordinace všech národních aktivit ujala tehdy nově vznikající Česká kosmická kancelář.

Hned v roce 2002 bylo Česko vyhlášeno jako nejaktivnější nově zapojený stát a v roce 2008 bylo úsilí všech českých organizátorů završeno tím, že jsme se umístili na prvním místě v počtu uskutečněných programů mezi více než padesáti zúčastněnými státy z celého světa (viz. tisková zpráva CSO „V rámci Světového kosmického týdne proběhlo v Čechách nejvíce akcí ze všech zúčastněných zemí“ – odkaz v levém sloupci).

Výrazným oceněním zásluh práce českých popularizátorů moderní vědy, kosmonautiky a astronomie bylo i zařazení české studentky Veroniky Šímové do devítičlenné mezinárodní posádky, která si v říjnu roku 2007, u příležitosti 50. výročí zahájení kosmické éry lidstva, vyzkoušela simulovaný stav beztíže při parabolickém letu ve speciálně upraveném letadle Zero-G. A na podzim roku 2011 si simulovaný stav beztíže vyzkoušel i student Gymnázia v Táboře Stanislav Fořt, celosvětový vítěz motivačního programu "WSW Youth Inspiration Program 2011" (viz. článek „Český student si při letu Zero-G vyzkouší simulovaný stav beztíže“ – odkaz v levém sloupci).

Do aktivit Světového kosmického týdne se každoročně v České republice zapojují desítky hvězdáren, škol, klubů a dalších organizací a jednotlivců.

Česká kosmická kancelář informuje o všech těchto akcích a následně zpracovává souhrnnou zprávu pro celosvětového organizátora WSW – americkou neziskovou organizaci Spaceweek International Association z Houstonu, která vydává závěrečnou zprávu pro Úřad Organizace spojených národů ve Vídni.

Kosmonautika má pevné místo v životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní prakticky každý den, i když to většina z nás ani nevnímá (předpověď počasí, satelitní televizní programy, rozhlasové a datové přenosy, nové materiály, vědecký výzkum, internet, radiokomunikace, navigace, atd.). Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný překvapení a nových možností. Hlavními úkoly Světového kosmického týdne je především celosvětově:

  • Informovat veřejnost o výhodách, které jim přináší kosmický výzkum
  • Podnítit větší využití kosmu pro udržitelný hospodářský rozvoj
  • Demonstrovat podporu veřejnosti kosmickým programům
  • Přivést děti a mládež k zájmu o poznání kosmu a jejich budoucnosti
  • Podporovat instituce při jejich zapojení do kosmických programů
  • Rozvíjet mezinárodní spolupráci v kosmickém výzkumu a vzdělávání

Vesmír pro nás do budoucna může být štědrým zdrojem poznání, ale i místem pro lidskou expanzi a naší novou existenci. Proto věříme, že i letos se najde dostatek nadšených popularizátorů kosmonautiky a zkoumání vesmíru, kteří se do akcí u příležitosti Světového kosmického týdne zapojí.

Česká kosmická kancelář, národní koordinátor aktivit WSW v České republice, vyzývá všechny organizátory vhodných vzdělávacích a popularizačních akcí, kteří se chtějí zapojit do programu Světového kosmického týdne, o zaslání informací o jimi připravovaných akcích. S ohledem na větší popularizaci kosmonautiky budou do přehledu zařazeny všechny akce konané (nebo zahájené) v první polovině měsíce října, tedy v termínu od 1.10.2014 do 15.10.2014.

Informace a dotazy zasílejte na e-mailovou adresu halousek@czechspace.cz.

V případě, že nepřipravujete žádný program, neváhejte podpořit myšlenku Světového kosmického týdne účastí na některé z nabízených akcí.