Jste zde

Světový kosmický týden 2008

V rámci Světového kosmického týdne proběhlo v Čechách nejvíce akcí ze všech zúčastněných zemí

Praha, 8. července 2009 - CSO oznámila, že kancelář Organizace spojených národů ve Vídni vydala v minulých dnech Závěrečnou zprávu o Světovém kosmickém týdnu (World Space Week, WSW) za rok 2008. V ní uvádí, že Česká republika se mezi 63 zeměmi celého světa, které se každoroční akce spojené s kosmonautikou zúčastnily, umístila v počtu uspořádaných akcí na prvním místě.

„Chtěl bych tímto jménem České kosmické kanceláře, národního koordinátora programu Světového kosmického týdne, poděkovat všem organizacím, školám, klubům i jednotlivcům, bez jejichž výrazného přispění by se program, zaměřený na připomenutí celosvětového významu kosmonautiky, nemohl v České republice v takto širokém rozsahu uskutečnit,“ říká doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel CSO.

I v letošním roce se Česká kosmická kancelář připravuje na několik zajímavých akcí a výročí. Hlavní událostí bude 40. výročí přistání prvních lidí na Měsíci (20. 7. 1969, Apollo 11). Mezi významné domácí události bude také patřit XXII. světový kongres Asociace kosmických cestovatelů (The Association of Space Explorers, ASE), kdy Praha bude hostit více než 50 kosmonautů z celého světa. Kongres se bude konat ve dnech, kdy každoročně probíhá Světový kosmický týden, tedy 4. - 10. října 2009. Druhým významným výročím je potom 14. říjen 2009, kdy uběhne 40 let od startu prvních československých vědeckých přístrojů do vesmíru – byly to fotometr pro měření měkkého rentgenového záření Slunce a optický sluneční fotometr (přístroje k měření světelného toku, jasu, teploty a barvy světla) na palubě družice Interkosmos-1.

V roce 2008, kdy si Česká republika připomněla dvě významné události své kosmické historie, 30. výročí startu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka a 30. výročí vypuštění první československé družice Magion-1, proběhlo v Česku 63 přednášek, besed, seminářů, výstav a dalších pořadů věnovaných kosmonautice, astronomii a dalším moderním vědním oborům majícím vztah k vesmíru, včetně pozorování přeletů Mezinárodní kosmické stanice, družic a dalších kosmických objektů.

Proběhl také křest knihy Půlstoletí kosmonautiky autorů Karla Pacnera a Antonína Vítka, televize a rádio odvysílaly 23 rozhlasových a televizní pořadů, rozhovorů a informačních spotů a Česká kosmická kancelář vydala tiskovou zprávu. Školy uskutečnily 17 výstav, besed a komponovaných pořadů o kosmonautice. Celkem se tedy v průběhu Světového kosmického týdne 2008 uskutečnilo v České republice 105 akcí, kterých se osobně zúčastnilo téměř pět tisíc návštěvníků a mnoho desítek tisíc dalších si informace vyslechlo v rozhlasových relacích, televizním pořadu nebo přečetlo v denním tisku či na webových stránkách spolupracujících organizací.