Jste zde

Studentské transpondéry

ESA nabízí českým studentům dva transpondéry radarového signálu z družice Sentinel-1

Evropská kosmická agentura nabízí technicky zaměřeným vysokoškolákům v České republice dva pozemní transpondéry signálu, které byly používány pro kalibraci radaru ASAR na družici Envisat. ESA nabízí transpondéry k modifikaci pro radarová data z družice Sentinel-1, jež má odstartovat v první polovině příštího roku. Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2013.

Projekt Sentinel-1 Student Transponders umožní studentským týmům osvojit si fungování pozemního družicového segmentu a podílet se tak na přípravě a provozu první ze série pozorovacích družic Sentinel pro evropský systém Copernicus (GMES).

Prvním úkolem experimentu bude modifikovat vnitřní obvody transpondéru tak, aby byly využitelné pro příjem dat z přístroje SAR na Sentinelu 1. Během práce budou mít studenti k dispozici odbornou a technickou podporu pracovníků ESA. Po startu družice Sentinel-1, který se očekává v první polovině roku 2014, nastane fáze samotného měření a příjmu signálu, během kterého si studenti osvojí principy provozu družic, zpracování a kalibrace radarových dat a jejich vědecké analýzy. Upravené transpondéry zůstanou umístěny fyzicky na dané univerzitě minimálně během vlastního studentského experimentu.

Program je otevřen pro studenty ve věku mezi 18 a 32 roky. Žadatelé musí být řádní studenti na vysoké škole (včetně doktorských studentů) nacházející se v České republice, Polsku či Rumunsku a občané členských či spolupracujících států ESA. Musí také studovat v příslušné vhodné oblasti vědy a inženýrství. V rámci týmu se očekávají studenti elektrického inženýrství, telekomunikací či podobné se schopnostmi designu RF-obvodů. Tým také musí mít vědecký či technický zájem o pozorování Země, družicové signály, radiové frekvence, radarovou či SAR instrumentaci, jejich aplikace či vědecké využití.

ESA zajišťuje relevantní přednášky na půdě univerzity a podporu během projektu, na vlastní projekt však týmům už finančně nepřispívá, pouze hradí třem studentům cesty do center ESA a náklady na konferenci pro prezentaci výsledků.

Lhůta pro registraci a podání návrhů projektů končí 15. listopadu 2013. V případě zájmu o účast se na nás obraťte prostřednictvím kontaktního formuláře.