Jste zde

Studentské aktivity

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře

Hlavním cílem vzdělávacích aktivit České kosmické kanceláře je přivést největší talenty z řad současné mládeže ke studiu vědních oborů souvisejících s kosmonautikou, kosmickými technologiemi a kosmickou vědou.

Všeobecný nezájem mladé generace o vědecké a technické disciplíny je nejmarkantnější v klasických školních a univerzitních předmětech jako je matematika, fyzika nebo chemie. Bez potřebného počtu nadaných mladých odborníků ve vědeckých a technických oborech je však ohrožena znalostní základna a ekonomika našeho státu.

Hlavním cílem Centra studentských aktivit České kosmické kanceláře je proto inspirovat, motivovat a podporovat mladé lidi při zvyšování jejich gramotnosti ve vědě a nových technologiích. V rámci svých aktivit hledáme vhodné partnery a v úzké spolupráci s nimi potom realizujeme výše uvedené cíle.

Mezi naše nejdůležitější partnery patří sektor základního, středního i vysokého školství, vládní organizace, místní samospráva, vzdělávací agentury a centra, muzea, knihovny a spolky či sdružení se zaměřením na kosmické aktivity.

Naše aktivity:

  • Informujeme o domácích i zahraničních akcích určených mládeži, studijních pobytech, studentských družicových projektech, o programech pro učitele a o popularizačních akcích určených nejširší veřejnosti.
  • Učitelům poskytujeme informace o aktuálním dění v evropské i světové kosmonautice.
  • Se svými partnery se podílíme na široké propagaci evropských kosmických aktivit, moderních kosmických technologií i kosmonautiky jako takové formou přednášek, besed a workshopů.
  • Formou osvětových a vzdělávacích akcí pro mládež propagujeme a představujeme možnosti studijního a profesního uplatnění v kosmickém vědeckém výzkumu a průmyslu.
  • Jsme kontaktním bodem pro všechny zájemce o vzdělávání v oblasti kosmických technologií, dosažených výsledcích evropské i světové kosmonautiky a jejich přínosech veřejnosti.
  • Představujeme Českou kosmickou kancelář a Evropskou kosmickou agenturu jako spolehlivé a perspektivní partnery pro profesionální aktivity, zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání.
  • Pro všechny zájemce o vzdělávací aktivity v kosmonautice vydáváme informační bulletin.

 V případě zájmu o spolupráci se na nás obraťte prostřednictvím kontaktního formuláře.