Jste zde

Startuje Kosmická akademie 2016

Mladí zájemci se seznámí s minulostí, současností i budoucností kosmických technologií a vědy

Space Academy organizuje Česká kosmická kanceláře s podporou grantu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určeného na mimoškolní vzdělávání nadaných žáků českých základních a středních škol. Projekt je určen pro zájemce ve věku od 13 do 16 let, výjimečně i starší, maximálně však do věku 19 let. Hlavím kritériem výběru účastníků byl aktivní zájem o kosmonautiku, vyjádřený především předchozím zapojením do mezinárodní vzdělávací soutěže Expedice Mars, jejímž je CSO spoluorganizátorem, případně do jiných akcí, projektů a soutěží podobného typu.

Formou besed s předními českými vědci, přednášek o odborných tématech, exkurzí do vzdělávacích center a technických muzeí a vzájemnými kontakty mezi studenty a přednášejícími přinese Space Academy účastníkům kurzu možnost získat informace a znalosti, které jsou v tomto nepříliš rozšířeném oboru jinak těžko dohledatelné. Mladí zájemci získají nový náhled na historii, současnost a budoucnost kosmonautiky, astronomie a ostatních věd.

V rámci prvního ročníku Space Academy 2016 se uskuteční celkem pět víkendových setkání – třikrát to budou dvoudenní kurzy v Praze, naplněné přednáškami, besedami a exkurzemi – například do Leteckého muzea ve Kbelích, Národního technického muzea nebo pražského planetária. Dvakrát účastníci kosmické akademie navštíví vzdělávací science centra v dalších městech České republiky – Techmánii v Plzni a Pevnost poznání v Olomouci.

Hlavním cílem projektu Space Academy je podchycení zájmu a osobní iniciativy mladých zájemců o kosmické vědy, kteří nyní často působí jako samostatně se vzdělávající jedinci, bez výraznější možnosti odborného vedení a kontaktu s podobně zaměřenými vrstevníky, komunitou vědců a odborníků, od kterých by mohli čerpat informace, zkušenosti a nadšení pro daný obor zájmu.

Poprvé bude v České republice fungovat dlouhodobý program cíleně zaměřený na specifickou komunitu mladých nadaných a talentovaných studentů. Poskytne jim maximální možnou odbornou i vědomostní podporu jak ze strany realizátorů projektu Space Academy, tak již přislíbenou podporu ze strany českých osobností z oblasti kosmických věd.