Jste zde

Spolupráce CSO a SGAC

Česká kosmická kancelář a Space Generation Advisory Council podepsaly Memorandum o porozumění

Praha, Vídeň, 14. listopadu 2014 - Česká kosmická kancelář (CSO) a Space Generation Advisory Council (SGAC) dnes podepsaly Memorandum o porozumění (anglicky Memorandum of Understanding). Obě organizace mají společný zájem v podpoře kosmických aktivit a posílení budoucí pracovní síly v kosmonautice prostřednictvím profesního rozvoje, vzdělávání a popularizace. Podpisem tohoto Memoranda CSO a SGAC stvrdily, že budou spolupracovat při dosahování tohoto cíle v České republice.

SGAC je nezisková organizace, která zastupuje studenty a mladé profesionály v kosmonautice v Organizaci spojených národů, jednotlivých státech, kosmických agenturách, soukromých společnostech, akademické sféře a v dalších organizacích, které jsou v kosmonautice aktivní. Tato organizace se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti kosmické politiky založeném na zájmu své celosvětové sítě vysokoškolských studentů a mladých profesionálů ve věku 18 až 35 let, kteří se zajímají o kosmonautiku. Tato mezinárodní síť je největší a nejrozmanitější svého druhu a neustále roste.

Mezi dohodnuté aktivity patří spolupráce v oblasti organizace popularizačních a osvětových seminářů, konferencí, projektů a workshopů. Obě organizace také budou sdílet informace a propagovat vzájemně své aktivity. CSO i SGAC jsou neziskové organizace, a proto v současné době probíhá hledání sponzora, který by umožnil uspořádání soutěže pro české studenty. V rámci této soutěže by studenti měli za úkol výzkum a vypracování odborného článku na předem dané téma. Vítěz soutěže by získal prostředky na to, aby mohl výsledky svého výzkumu prezentovat na Mezinárodním astronautickém kongresu a kongresu SGAC příští rok v říjnu v Jeruzalémě. Další plánovanou aktivitou je uspořádání konference zaměřené na aktivity českých studentů a mladých profesionálů v kosmonautice.

“Uzavření tohoto Memoranda je příležitostí pro české studenty a mladé profesionály proniknout do mezinárodní komunity a zapojit se do mezinárodních aktivit,” říká Michal Kuneš, pracovník České kosmické kanceláře a kontaktní bod SGAC v České republice. “Nesoustředíme se však jen na mezinárodní komunitu, chceme podporovat i budování národní komunity, která by spojovala české studenty a mladé profesionály a umožnila jim lépe sdílet informace a spolupracovat na společných projektech,” dodává závěrem Michal Kuneš.