Jste zde

Společná konference ISPS a ELGRA

Příležitost k prezentaci výzkumu v mikrogravitaci na významné akci roku 2017

Ve dnech 2. až 6. října 2017 se ve francouzském městečku Juan-les-Pins uskuteční společná konference zaměřená na výzkum v mikrogravitaci. Jedná se o 7. Mezinárodní symposium o fyzikálních vědách ve vesmíru (ISPS) a 25. Symposium Evropské asociace pro výzkum v podmínkách nízké gravitace (ELGRA). Konference se dle zkušeností z minulých let zúčastní několik set předních světových odborníků, ale také studentů a mladých vědeckých pracovníků.

Symposium ISPS je organizováno skupinou expertů (IMSPG) z jednotlivých kosmických agentur a představuje mezinárodní a mezioborové vědecké fórum podporující výzkumné projekty sdílením výsledků a plánů v oblasti fyzikálních věd. Symposium ELGRA je spoluorganizováno Evropskou kosmickou agenturou a je zaměřeno na výzkum v podmínkách mikrogravitace, simulované mikrogravitace a hypergravitace. Jeho součástí bude také zasedání Valné hromady ELGRA, jejímž jediným českým členem je autor tohoto článku.

Společná konference ISPS a ELGRA je jednou z hlavních událostí pro vědecké pracovníky ve fyzikálních vědách i vědách o životě v kosmickém prostředí, zejména pak mikrogravitaci. Konference má navodit atmosféru pro podnícení průřezových diskuzí mezi různými vědeckými skupinami. Příspěvky budou zaměřeny na výsledky experimentů prováděných na pádových věžích, parabolických letech, výškových raket, automatických návratových družic a samozřejmě Mezinárodní kosmické stanice ISS. Oblasti výzkumu zahrnují fyzikální vědy, biologii, fyziologii člověka, mezioborové projekty a vědecké vybavení pro experimenty. Kromě ústních prezentací bude dán dostatečný prostor také posterové sekci a diskuzi. Vybrané příspěvky budou publikovány v žurnálu „Microgravity Science & Technology“.

Abstrakty k vědeckým příspěvkům je nutné zaslat do 8. května 2017. Příspěvky jsou očekávány v následujících oblastech:

Fyzikální vědy

 • Přesné detektory chladných atomů, vysokoenergetické částice a kvantové informace
 • Soft matter
 • Var, vypařování a šíření tepla
 • Výroba pokročilých materiálů

Biologie

 • Astrobiologie
 • Biologie v podmínkách nepozemské gravitace
 • Podpora života v nehostinných podmínkách

Výzkum člověka

 • Adaptace lidského těla na kosmické podmínky a potlačení negativních vlivů
 • Psychologická a neurosenzorická adaptace na sníženou gravitaci a izolaci

Mezioborové projekty

 • Rizika kosmického záření pro pilotovaný průzkum sluneční soustavy
 • Skladování energie
 • Požární bezpečnost
 • Hibernace