Jste zde

Spin/Drop Your Thesis! 2017

ESA hledá nové studentské týmy pro experimenty v hyper- a mikrogravitaci

Evropská kosmická agentura vyhlásila dvě výzvy pro podávání návrhů na studentské experimenty využívajících unikátního prostředí hypergravitace a mikrogravitace. Soutěže jsou určeny pro až čtyřčlenné týmy studentů magisterského nebo doktorského studia ve věku od 18 do 32 let z členských nebo spolupracujících států ESA. Uzávěrky podání projektových návrhů jsou 4. záři, resp. 9. října 2016.

Program Spin Your Thesis! je vyhlášen již poosmé a přináší možnost realizovat experimenty na velké centrifuze LDC ve vědecko-technickém centru ESA/ESTEC v Noordwijku. Studenti si pod dozorem odborníků ESA vyzkouší vlastní experimenty související s jejich studiem, vědeckou či výzkumnou prací. Gondoly centrifugy LDC umožňují provádět experimenty s přetížením až 20g. Navrhované projekty se mohou týkat výzkumu vlivu zvýšené gravitace na buňky, rostliny či malá zvířata, případně může jít o experimenty fyzikální a technologické povahy v časovém rozpětí několika hodin až dnů. Nejzazší termín podání projektového návrhu je 4. září 2016.

Současně ESA vyhlašuje již podeváté výzvu v programu Drop Your Thesis! 2017, který naopak přináší možnost uskutečnění experimentu v podmínkách reálného stavu mikrogravitace v pádové věži ZARM v Brémách. Stav mikrogravitace je v pádové věži dosažen buď shozem pouzdra s experimentem z horní plošiny věže (délka trvání experimentu je 4,7 sekundy) nebo za použití katapultu, který pouzdro vystřelí od spodní základny (délka trvání experimentu 9,3 sekundy). V obou případech je zbytkové zrychlení okolo 10-6 g. S ohledem na dobu navození stavu mikrogravitace je pádová věž vhodná zejména pro realizaci fyzikálních a technologických experimentů. Nejzazší termín podání projektového návrhu je 9. října 2016.

ESA Education Office poskytne v obou vyhlášených programech vybraným studentským týmům finanční podporu na pokrytí části nákladů na cestu a ubytování a materiálového vybavení na přípravu experimentu. Podrobný popis podmínek způsobilosti studentů a experimentů pro účast v soutěži najdete na webových stránkách ESA věnovaných daným programům nebo se můžete obrátit na Českou kosmickou kancelář.

V případě zájmu o účast v programech Spin Your Thesis! 2017 nebo Drop Your Thesis! 2017 neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která vám poskytne další informace, odbornou pomoc a podporu.