Jste zde

Spin Your Thesis! 2016

Výzva pro studentské hypergravitační experimenty na velké centrifuze ESA

ESA vyhlašuje již posedmé výzvu pro podávání návrhů studentských experimentů v rámci programu Spin Your Thesis! 2016. Až do 15. listopadu 2015 budou mít vysokoškolští studenti unikátní šanci podávat návrhy experimentů a vyzkoušet si práci na velké centrifuze (LDC) v centru ESA/ESTEC.

Program ESA Spin Your Thesis! je určen pro dvou až čtyřčlenné týmy studentů řádného magisterského nebo doktorandského studia ve věku 18 - 32 let z členských nebo spolupracujících zemí ESA. K realizaci svých projektů budou vybrány celkem 4 týmy.

Program Spin Your Thesis! umožňuje studentům pod dozorem odborníků ESA vyzkoušet vědecké nebo technické experimenty související s jejich studiem, vědeckou nebo výzkumnou prací, to vše v hypergravitačním prostředí velké experimentální centrifugy ve středisku ESTEC v nizozemském Noordwijku. Gondoly centrifugy LDC umožňují provádět experimenty s přetížením 1 - 20g. Navrhované projekty se mohou týkat výzkumu vlivu zvýšeného přetížení na buňky, rostliny či malá zvířata, případně může jít o experimenty fyzikální a technologické povahy v časovém rozpětí několika hodin až dnů.

Každý ze čtyř vybraných týmů získá i možnost konzultovat svůj experiment s odborníky ESA a ELGRA (European Low Gravity Research Association) po celou dobu přípravy, realizace i dokončování experimentu.

Vybrané týmy budou své experimenty realizovat v průběhu října a listopadu 2016. ESA Education Office poskytne týmům finanční podporu na pokrytí části nákladů na cestu a ubytování a hardwarových nákladů na přípravu experimentu.

Podrobný popis podmínek způsobilosti studentů a experimentů pro účast v soutěži najdete na webových stránkách ESA věnovaných Spin Your Thesis! Další informace naleznete také v Erasmus Experiment Archive, databázi experimentů financovaných nebo spolufinancovaných ESA a uskutečněných během kosmických letů, na Mezinárodní kosmické stanici ISS a v rámci dalších experimentálních kampaní za posledních více než 30 let (viz externí odkazy).

Prvním českým studentským experimentem na velké centrifuze LDC byl projekt GRAVARC, který realizoval tým mladých vědců z Masarykovy univerzity v Brně v roce 2012. Jeho obsahem byl výzkum klouzavého obloukového výboje za podmínek zvýšené gravitace. V roce 2013 se částečně obměněný tým zúčastnil další kampaně na centrifuze LDC s rozšířeným experimentem GRAVARC TNG.

Více detailů o jejich výzkumu naleznete v projektovém listu, který o projektu GRAVARC vydala Česká kosmická kancelář (viz související články).

V případě zájmu o účast v programu Spin Your Thesis! 2016 neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která vám poskytne další informace a odbornou podporu.