Jste zde

Spin Your Thesis! 2014

ESA otevřela výzvu pro podávání přihlášek k experimentům na velké centrifuze v centru ESTEC

Evropská kosmická agentura vyhlašuje výzvu pro návrhy experimentů v rámci programu Spin Your Thesis! 2014. Studenti tak dostávají unikátní příležitost využít kapacit velké centrifugy (Large Diameter Centrifuge, LDC) v technologickém centru ESTEC pro provedení vlastního experimentu. Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 3. března 2014!

Programu Spin Your Thesis! se mohou účastnit dvou až čtyřčlenné týmy studentů řádného magisterského nebo doktorandského studia ve věku 18 - 32 let. Program umožňuje studentům pod expertním dozorem pracovníků ESA vyzkoušet vědecké nebo technické experimenty související s jejich studiem, vědeckou nebo výzkumnou prací, to vše v hypergravitačním prostředí velké experimentální centrifugy ve středisku ESTEC v nizozemském Noordwijku. Gondoly centrifugy LDC umožňují provádět experimenty v hypergravitaci s přetížením 1 – 20g. Navrhované projekty se mohou týkat výzkumu vlivu zvýšeného přetížení na buňky, rostliny či malá zvířata, případně může jít o experimenty fyzikální a technologické povahy v časovém rozpětí několika hodin až dnů.

Podrobný popis podmínek způsobilosti studentů a experimentů pro účast v soutěži najdete na webových stránkách ESA věnovaných Spin Your Thesis! Další informace naleznete také v Erasmus Experiment Archive, databázi experimentů financovaných nebo spolufinancovaných ESA a uskutečněných během kosmických letů, na Mezinárodní kosmické stanici ISS a v rámci dalších experimentálních kampaní za posledních 30 let (viz externí odkazy).

Prvním českým studentským exprimentem na velké centrifuze LDC je projekt GRAVARC, který realizuje tým mladých vědců z Masarykovy univerzity v Brně. Jeho náplní je výzkum klouzavého obloukového výboje za podmínek zvýšené gravitace. Jiří Šperka, Pavel Souček a Vít Kudrle do centra ESA/ESTEC poprvé se svým experimentem odjeli v září 2012 a letos na podzim v něm budou pokračovat v rámci kampaně Spin Your Thesis! 2013. Více detailů o jejich výzkumu naleznete v infolistu, který o projektu GRAVARC vydala Česká kosmická kancelář (viz související články).

V případě zájmu o účast v programu Spin Your Thesis! prosím kontaktujte Českou kosmickou kancelář.