Jste zde

SpaceMaster

Evropský magisterský program v kosmických vědách a technologiích

Pokud se zajímáte o kosmické technologie a máte velmi dobrý prospěch, jste schopni studovat v angličtině a přejete si strávit dva roky ve společnosti přísně vybraných studentů z celého světa, pak si zvolte Evropský magisterský program SpaceMaster na Katedře řídící techniky FEL ČVUT.

SpaceMaster je jeden z prvních skutečně celoevropských magisterských oborů. Je financován evropským programem Erasmus Mundus. Českou republiku v něm zastupuje katedra řídicí techniky FEL ČVUT. Doba studia je 4 semestry a výuka probíhá v angličtině. Studenti získají rozšířené znalosti kosmických věd a technologií, zejména z oblasti raket, sond, družic a balonů, radarů, telerobotiky, senzorové techniky, automatického řízení a kosmické dynamiky. 

Úvodní semestr se základními předměty studují všichni studenti na Univerzitě Julia Maxmiliána ve Würzburgu v Německu, úzce propojené s Evropským kosmickým průmyslem. Druhý semestr má předměty s vazbou na řešení projektů a všichni studenti ho absolvují v kosmickém středisku ve švédské Kiruně, daleko za polárním kruhem. 

V dalších semestrech se studenti dělí na jednotlivé specializace v rámci programu SpaceMaster. Studenti ČVUT se vrací do Prahy na katedru řídicí techniky FEL, kde se ve třetím semestru zaměří na automatické řízení a vestavěné systémy s kosmickými i pozemními aplikacemi. Ve výjimečných případech se naopak mohou věnovat jiným specializacím na univerzitách v Toulouse, Cranfieldu či Helsinkách. Během posledních dvou semestrů mohou studenti v případě potřeby na kratší dobu navštívit partnerská evropská pracoviště, vybraní studenti pak i pracoviště na Stanfordu, v Tokiu či Šanghaji. Ve čtvrtém semestru studenti absolvují závěrečné předměty a pracují na diplomové práci podle své specializace. Katedra řídicí techniky plánuje v sérii těchto diplomových prací postupně navrhnout, sestrojit, vypustit a provozovat malou piko-družici. 

Každá diplomová práce má dva vedoucí z různých zemí a je obhájena před mezinárodní komisí. Po úspěšné obhajobě získá student ČVUT standardní titul Ing. a k tomu ještě magisterský titul z Technické univerzity Luleå v Kiruně. 

Během studia v programu SpaceMaster studenti potkají mnoho významných světových odborníků. Teorii je bude učit koordinátor celého projektu prof. Sven Molin (Luleå Kiruna, Melbourne) či prof. Vladimír Kučera (Praha), zakladatel celosvětově rozšířené algebraické teorie řízení. Aplikace povede prof. Klaus Schilling (Würzburg, Stanford), autor mnoha kosmických projektů včetně úspěšného přistání sondy Cassini-Huygens na Saturnově měsíci Titanu. Dále projekty povedou i jiní významní odborníci pocházející z evropských průmyslových firem či profesoři ze Stanfordu, Tokia a Šanghaje. Výsledky laboratorních prací budou testovány buď přímo v kosmu anebo vysoko v zemské atmosféře. 

Podmínky přijetí ke studiu naleznete na webových stránkách programu FEL ČVUT věnovaných SpaceMaster či na oficiálním webu celého evropského programu. Podrobnější informace poskytne prof. Michael Šebek, vedoucí Katedry řídicí techniky FEL ČVUT a české sekce programu SpaceMaster.