Jste zde

Space Generation Congress 2015

Zúčastněte se Space Generation Congress 2015 v izraelském Jeruzalémě

Nezisková organizace Space Generation Advisory Council (SGAC), která podporuje mladé lidi se zájmem o kosmonautiku, pořádá v pořadí již 14. Space Generation Congress (SGC). Letos se bude konat v izraelském Jeruzalémě od 8. do 10. října 2015, a to již tradičně před zahájením Mezinárodního astronautického kongresu (IAC).

SGC je mezinárodní kongres určený pro vysokoškolské studenty a mladé profesionály zajímající se o kosmonautiku. Budou zde mít příležitost navázat nové kontakty a sdílet názory na současné problémy kosmonautiky a její budoucí vývoj. Mladá generace má díky kongresu možnost ukázat svůj pohled na současnou kosmonautiku a zapojit se do formování kosmické politiky. Každý z účastníků si zde v rámci tří denního programu vybere podle svých zkušeností a zájmů jedno z témat, na kterém bude poté pracovat v menší skupině účastníků. Výstupy této práce budou prezentovány na půdě OSN a dalších mezinárodních organizací. Náplní kongresu budou rovněž i odborné přednášky, soutěže a networking. Zájemci o účast na kongresech IAC a SGC se mohou zapojit do soutěží a vyhrát cestu do Jeruzaléma.

V případě registrace do 31. července 2015 činí účastnický poplatek 140 euro pro studenty a 180 euro pro mladé profesionály. Součástí tohoto poplatku je účast na kongresu SGC, kongresové materiály, obědy po všechny tři dny a zahajovací a závěrečná slavnostní večeře. Počet účastníků je omezen na 130, proto budou upřednostněni žadatelé s nejlepším profilem. Pro registraci do SGAC, která je nutná k účasti na kongresu, stačí vyplnit jednoduchý formulář. Odkaz na něj naleznete v levém panelu této stránky, kde se nachází i odkaz na oficiální web kongresu SGC 2015 s dalšími informacemi včetně registračního formuláře.

Pro zájemce o účast na kongresu existuje celá řada soutěží, do nichž se mohou zapojit a vyhrát cestu na kongresy IAC a SGC do Jeruzaléma. Česká kosmická kancelář se svými partnery, SGAC, Gisat a Serenum, pořádá soutěž Czech Space Competition 2015, jejíž vítěz získá letenku, ubytování a registraci na oba kongresy. Několik dalších soutěží organizuje také přímo SGAC. Podrobnosti o těchto soutěžích je možné nalézt v souvisejících článcích v levém panelu této stránky.

Pokud máte zájem o více informací o kongresu či soutěžích, neváhejte oslovit autora tohoto článku, který je národním kontaktním bodem SGAC pro Českou republiku a zároveň koordinátorem pro soutěže a stipendia pro SGC 2015.