Jste zde

Space is Business, Move an Asteroid

Soutěžte a vyhrajte cestu na kongres Space Generation a Mezinárodní astronautický kongres v Torontu

Space Generation Advisory Council (SGAC) ve spolupráci se svými partnery vyhlašuje dvě soutěže pro studenty a mladé profesionály ve věku do 35 let. První ze soutěží se zaměřuje na podnikání a investování v kosmonautice, druhá potom na problematiku asteroidů a dalších blízkozemních objektů. Cílem obou soutěží je napsat na dané téma odborný článek, jehož součástí bude i originální výzkum či analýza.

Soutěží se mohou účastnit jednotlivci nebo maximálně trojčlenné týmy. Vítěz, v případě týmu pouze hlavní autor, každé ze soutěží získá finance na zajištění účasti na kongresu Space Generation (Space Generation Congress, SGC) a Mezinárodním astronautickém kongresu (International Astronautical Congress, IAC) v Torontu, kde bude své výsledky prezentovat. SGC se koná od 25. do 27. září 2014 a IAC od 29. září do 3. října 2014. Termín pro zasílání článků je 15. července 2014 a výsledky budou oznámeny 1. srpna 2014.

$pace is Business 2014

Cílem této soutěže je motivovat mladé lidi, aby přemýšleli o minulosti, současnosti a zejména budoucnosti podnikání a investování v rámci kosmického sektoru. Tyto oblasti kosmonautiky se stávají stále důležitější se současným rozvojem její komercializace. Obsahem odborného článku může být téma „Public/Private Human Access to Space“ nebo „New Space and New Science“. Více informací o soutěži a její pravidla naleznete v externích odkazech tohoto článku.

Move an Asteroid 2014

Studium asteroidů a dalších blízkozemních objektů je aktuální téma, kterým se zabývají vědci po celém světě. O této problematice se znovu začalo více hovořit v souvislosti s pádem meteoritu v okolí ruského Čeljabinsku loni v únoru. Obsahem odborného článku může být bezpečné vychýlení asteroidů, systém varování před jejich dopadem, důsledky jejich dopadu, naplánování mise k asteroidům, jejich studium a využívání jejich zdrojů. Více informací o soutěži a její pravidla naleznete v externích odkazech tohoto článku.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte autora článku, který je národním kontaktním bodem SGAC pro Českou republiku. Informujte jej prosím také o své případné účasti v soutěžích.