Jste zde

Soutěže IOEM 2015 a MAA 2015

Zapojte se do soutěží SGAC o cestu na IAC

Space Generation Advisory Council ve spolupráci se svými partnery vyhlašuje dvě soutěže určené pro studenty a mladé profesionály ve věku od 18 do 35 let. První ze soutěží se zaměřuje na pozorování Země, druhá na blízkozemní asteroidy. Vítězové obou soutěží získají finance na cestu na kongres SGAC a Mezinárodní astronautický kongres v Jeruzalémě.

Space Generation Advisory Council (SGAC) je nezisková organizace, která zastupuje studenty a mladé profesionály v kosmonautice v Organizaci spojených národů, jednotlivých státech, kosmických agenturách, soukromých společnostech, akademické sféře a v dalších organizacích, které jsou v kosmonautice aktivní. Tato organizace se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti kosmické politiky založeném na zájmu své celosvětové sítě vysokoškolských studentů a mladých profesionálů ve věku 18 až 35 let, kteří se zajímají o kosmonautiku. Tato mezinárodní síť je největší a nejrozmanitější svého druhu. V současné době má více než 4000 členů ve více než 100 zemích a neustále roste.

SGAC podporuje zapojení studentů a mladých profesionálů do kosmonautiky, pořádá pro ně soutěže a poskytuje jim stipendia na účast na mezinárodních kongresech. SGAC v současné době vyhlásila soutěže Innovative Earth Observation Missions (IEOM) a Move an Asteroid (MAA). Soutěží se mohou účastnit jednotlivci nebo maximálně trojčlenné týmy ve věku od 18 do 35 let. Cílem obou soutěží je napsat na dané téma odborný článek, jehož součástí bude i originální výzkum či analýza. Vítěz, v případě týmu hlavní autor, každé ze soutěží získá finance na zajištění své účasti na kongresu SGAC (Space Generation Congress, SGC) a Mezinárodním astronautickém kongresu (International Astronautical Congress, IAC), kde bude moci své výsledky prezentovat. SGC se bude konat od 8. do 10. října a IAC od 12. do 16. října 2015 v izraelském Jeruzalémě. Termín pro zasílání článků je 1. července 2015 a výsledky budou oznámeny 1. srpna 2015.

Innovative Earth Observation Missions 2015

Cílem této soutěže je motivovat mladé lidi, aby přemýšleli o nových misích, systémech, konceptech a aplikacích pro pozorování Země z vesmíru. Obsahem mohou být nové přístupy pro komercializaci této oblasti stejně jako institucionální aplikace.

Move an Asteroid 2015

Cílem této soutěže je napsat odborný článek na téma bezpečného vychýlení asteroidů, systému varování před jejich dopadem, důsledků jejich dopadu, naplánování mise k asteroidům, jejich studium a využívání jejich zdrojů.

Více informací o SGAC a obou soutěžích naleznete v externích odkazech v levém panelu stránky. SGAC má v současné době otevřené i další dvě soutěže, soutěž $pace is Business 2015 se zaměřuje na podnikání a investování v kosmonautice a soutěž Space Solar Power 2015 na využívání solární energie. Odkaz na více informací o těchto soutěžích naleznete v souvisejících článcích v levém panelu stránky.

V případě zájmu vám další informacíe sdělí autor článku, který je národním kontaktním bodem SGAC pro Českou republiku. Informujte jej prosím také o své případné účasti v soutěžích.