Jste zde

SISNeT

Podpora ESA při vývoji software a aplikací pro systém SISNeT

České zapojení do programu EGNOS

Trvání projektu: 2005 až 2008

Vedoucí projektu: Miroslav Houdek

Členství České republiky v programu PECS umožnilo připravit projekty pro Evropskou kosmickou agenturu i v oblasti družicové navigace. Jedním z prvních českých zapojení do problematiky programu EGNOS se stal projekt SISNeT. SISNeT je zkratka popisného názvu „Signal in Space through the Internet“ a označením technologie, která šíří přesné navigační údaje ze systému EGNOS na internetu.

Jedním z hlavních cílů projektu byl vývoj nové generace datového serveru, který je hlavním pilířem poskytovaných služeb.

Řešení vyžadovalo přetvoření existujícího datového serveru a přidání podstatných nových funkcí. Celý proces byl rozdělen do dvou navazujících fází. V první fázi byla od základu přestavěna služba datového serveru, aby se zvýšil její výkon, spolehlivost a vylepšila udržovatelnost. Dále byly zprovozněny dvě nové služby poskytované serverem - výpočet korekcí naměřených polohových dat a výpočet polohy uživatele. Tyto výpočty umožní využívání přesnosti systému EGNOS i na přístrojích se slabým výpočetním výkonem, jako jsou například chytré telefony. Velké množství skriptů bylo vyvinuto pro testování nových funkcí, zejména vyhodnocení přesnosti určení polohy. Také byl vyvinut ovladač pro PDA, aby bylo možné testovat nové funkce mimo kancelář.

V rámci projektu byl také vyvinut software s názvem SBAS TeACHER, nástroj pro editaci SBAS zpráv. Program je schopen SBAS zprávy také dekódovat, měnit jejich obsah a následně zpět kódovat. Stejně tak je i schopen vytvořit zprávu úplně novou. Editování různých druhů zpráv je poměrně vizuálně a uživatelsky jednoduché.

Z počátku byl SBAS TeACHER vyvinut pro účely testování aplikací v rámci SISNeT projektu, nicméně ESA rozhodla o jeho volném šíření mezi zájemce z řad veřejnosti.

Iguassu Software Systems (ISS)

Společnost byla založena v Praze v roce 1994 a zaměřuje se na hightech IT služby včetně vývoje real-time software od průmyslových aplikací po řídící systémy družic a družicovou navigaci. Mezi zákazníky firmy patří Evropská kosmická agentura a její dodavatelé, Eumetsat, HP, Agilent, Ingersoll- Rand a Inter-American Development Bank. ISS v současné pracuje na:

  • Parallel Data-Mining Components (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Real-time EGNOS Performance Monitoring (hlavní dodavatel Iguassu)
  • Interference Monitoring System for GNSS Reference Stations (subdodavatel pro Astrium D)
  • Open-standard On-line Observation Services (subdodavatel pro EOX)

Co vám účast v projektu sis net přinesla?

„Projekt SISNeT byl pro naši firmu, z hlediska práce pro ESA, svého druhu zlomovým okamžikem - stejně jako pro jiné firmy, a pro Českou Republiku obecně. Jednalo se totiž o první projekty (programu) PECS. Naše firma měla nezanedbatelné zkušenosti s prací v ESA, vzhledem k tomu, že managing director Petr Bareš byl dlouholetým zaměstnancem ESA. Ale i tak bylo nového mnoho – především pro pracovníky našeho kolektivu, kteří tuto osobní zkušenost neměli. Tento první projekt umožnil tedy, ve vesmírném průmyslu, nezkušeným engineerům (jako třeba já) seznámit se s životním cyklem projektů v ESA, tedy s posloupností ruzných fázích vývoje projektu – od User Requirements fáze, až po závěrečné předání projektu.

To obnášelo nemalé množství dokumentace, jejíž struktura se řídí standardy ESA. Zároveň byl tento projekt prvním projektem v oblasti navigačních systémů, což představovalo nemalé množství nových znalostí.

V okamžiku úspěšného ukončení tohoto projektu měla naše firma slušnou zkušenost, která byla, a stále je, využívána ve prospěch získávání nových projektů. A umožnila nám přejít od získávání zkušeností k situaci, kdy významně přispíváme k rozvoji navigačních technologii, a kdy jsme respektovaným partnerem vesmírné agentury.“