Jste zde

SENTINEL-2 for Science Workshop

Pozvánka na seminář ESA o vědeckém využití dat z družice Copernicus / Sentinel-2

ESA pořádá ve dnech 20. - 22.5. 2014 ve středisku ESRIN v Itálii workshop na podporu vědeckého využívání dat z připravované mise Sentinel-2. Seminář nabídne diskusní fórum o výsledcích stávajících projektů využívající optická data DPZ s vysokým rozlišením pro sledování landuse. Termín pro zaslání abstraktů je 31.1. Účast je zdarma.

Seminář navazuje na výstupy přípravného meetingu Sentinel-2 Preparatory Symposium, který se konal v ESRINu minulý rok. Předpokládaný start první ze série družic Sentinel-2 je ke konci tohoto roku.

Cíle tohoto setkání

 • integrovat a posílit vědeckou komunitu se zájmem o data ze Sentinel-2
 • vyhodnotit výsledky doporučení zformulované na loňském přípravném sympoziu 
 • prezentovat první výsledky projektů využívající časosběrné datové řady z misí podobajících se Sentinel-2, například projekt SPOT/Take 5 
 • prezentovat aktuální stav přípravy mise Sentinel-2, dostupné algoritmy a datové produkty 
 • poskytnout fórum pro výměnu názorů o aplikacích DPZ pro landuse, které využívají optické snímky s vysokým rozlišením
 • nabídnout prostor k prezentaci výsledků dosavadních projektů
 • prezentovat mezinárodní aktivity podporující výzkum a vývoj relevantní pro misi Sentinel-2
 • konzultovat s účastníky nadcházející výzvy ESA v programových elementech EOEP SEOM a DUE, které podpoří využití dat ze Sentinel-2

Témata workshopu

 • zemědělství
 • landcover
 • lesnictví
 • pobřeží
 • metodiky, techniky zpracování a kalibrace dat

Pro podrobné informace o termínech, programu a návodu k podání abstraktu naleznete na odkaze v levém sloupci. V případě zájmu o zapojení do projektů ESA v oblasti DPZ, informace o dostupných programech pozorování Země a návod, jak se dostat k datům ESA, kontaktujte přímo autora článku.