Jste zde

Seminář Zapojení do kosmonautiky 2015

CSO uspořádala v Českých Budějovicích a Olomouci seminář pro nováčky

Česká kosmická kancelář uspořádala v úterý 15. prosince v Českých Budějovicích a ve středu 16. prosince v Olomouci seminář nazvaný Zapojení do kosmonautiky. Tyto menší regionální semináře byly určené zejména těm pracovištím, která nemají žádné či jen omezené zkušenosti s prací na kosmických projektech.

Semináře se zúčastnilo celkem 12 zástupců soukromých společností, vysokých škol a ústavů Akademie věd, kteří se dozvěděli základní informace o příležitostech pro zapojení do kosmonautiky prostřednictvím evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, programů české Technologické agentury a Grantové agentury nebo ve spolupráci s evropskými i mimoevropskými kosmickými agenturami a dalšími soukromými i akademickými pracovišti. Podrobněji se však seminář zaměřoval hlavně na příležitosti v rámci povinných a volitelných programů Evropské kosmické agentury.

Bylo vysvětleno fungování této agentury, její průmyslová politika, řízení programů, registrace a práce s elektronickým systémem EMITS pro publikování veřejných zakázek nebo evropské ECSS standardy využívající se při práci na kosmických projektech. Velmi důležitou částí semináře bylo i seznámení s nástroji a standardy projektového managementu, psaním projektových návrhů a také doporučeními a zkušenostmi ostatních českých pracovišť. Závěr byl věnován diskuzi a otázkám. Jednotliví účastníci měli také příležitost probrat své otázky a problémy během individuálních konzultací. „Zaujalo mě, že účastníci semináře měli možnost vyslechnout si během jediné přednášky souhrn prakticky všech nejdůležitějších aspektů spolupráce s ESA, se kterými se firmy i akademické instituce působící v oblasti kosmických technologií reálně setkávají,“ shrnul seminář Marek Šimčák, ředitel společnosti CSRC.

Česká kosmická kancelář v minulosti uspořádala již celou řadu velkých seminářů, workshopů či konferencí. Nynější koncepce malých regionálních seminářů a zkušenosti z Českých Budějovic a Olomouce ukázaly, že to byl dobrý nápad a jejich organizování má smysl. Tyto semináře jsou více komorní a díky tomu poskytují větší prostor pro diskuzi se samotnými účastníky. S regionálními semináři tak bude CSO pokračovat i do budoucna.

Pokud vás zapojení do kosmonautiky zajímá a rádi byste se podobného semináře zúčastnili v budoucnu, nebo získali více informací, kontaktujte autora článku.