Jste zde

Seminář o biologickém výzkumu

Seminář CSO o příležitostech v biologickém a astrobiologickém výzkumu v programech ESA

Česká kosmická kancelář pořádá pracovní seminář pro českou vědeckou komunitu k problematice biologického a astrobiologického výzkumu. Cílem je seznámit účastníky s možnostmi realizace experimentů a s chystanými výzvami ESA na využívání Mezinárodní kosmické stanice a pozemního vědeckého vybavení. Registrace je otevřena do 11. června 2013.

Evropská kosmická agentura (ESA) připravuje sérii výzev k podávání návrhů na využívání Mezinárodní kosmické stanice (ISS) a pozemního vědeckého vybavení pro experimenty z oblasti biologie a astrobiologie. Pro přiblížení plánovaných výzev uspořádá CSO v červnu podpůrný seminář pro česká vědeckovýzkumná pracoviště.

S ohledem na prodlužení provozu ISS do roku 2020 se ESA rozhodla vyhlásit výzvu k zajištění pokračování výzkumu v oblasti biologie, lidské fyziologie a astrobiologie. Výzva ILSRA (International Life Sciences Research Announcement) bude otevřena k podávání projektových návrhů na konci roku 2013. Vybrané experimenty by se měly provádět na palubě ISS v období 2016 – 2020. Jedná se tedy o poslední možnost, jak se v oblasti věd o životě zapojit do výzkumu na ISS. Paralelně s výzvou ILSRA bude také příležitost podat návrh experimentu umístěného na sondážní výškové raketě.

Další možností, jak provádět výzkum v podmínkách mikrogravitace, je využít parabolických letů či speciálního pozemního vybavení jako jsou pádové věže nebo klinostaty. Využití tohoto vybavení je možné v rámci trvale otevřené výzvy CORA, do níž je možné zasílat své projektové návrhy průběžně. Všechny výše zmíněné příležitosti jsou v ESA realizovány pod hlavičkou programu pro vědy o životě a fyzikální vědy (ELIPS).

ESA se rozhodla pro podporu vědecké komunity uspořádat seminář, na kterém budou podrobně představeny jednotlivé příležitosti dostupné v programu ELIPS-4. Seminář se bude konat ve dnech 19. – 20. června 2013 ve středisku ESTEC v Nizozemí a bude přístupný po předchozí registraci všem vědcům z členských států ESA.

Česká kosmická kancelář uspořádá 13. června 2013 od 9:30 podpůrný pracovní seminář pro českou vědeckou komunitu, který se uskuteční v zasedací místnosti CSO. Seminář je zdarma a registrace je otevřena do 11. června 2013. Účastníkům semináře budou vysvětleny základní informace o chystaných výzvách a možnosti financování v českých podmínkách. Získané poznatky přispějí k identifikaci zájmu a potřeb českých pracovišť v oblasti výzkumu v podmínkách mikrogravitace a pomůžou jim v případné další komunikaci s ESA.