Jste zde

Seminář EO ESA v Praze

CSO zve na seminář ESA o programech pozorování Země v Praze

Dne 14. března 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Českou kosmickou kanceláří, o.p.s. (CSO) a Ministerstvem dopravy, seminář o programech ESA pro pozorování Země.

Program zaměřený na dálkový průzkum Země (DPZ) je dělen do dvou základních komponent – cílem komponenty Earth Explorer je vývoj vědeckých družic Earth Explorers, zatímco komponenta Development and Exploitation zahrnuje přípravné aktivity pro mise Earth Explorer či další mise pro pozorování Země vyvíjené v rámci ESA programů (element EOPA - Earth Observation Preparatory Activities), vývoj přístrojů pro tyto mise (element IPD – Instrument Pre-Development) a prostřednictvím elementů Support to Science Element (STSE), Scientific Exploitation of Operational Missions (SEOM), Level 2 Products (L2), Data User Element (DUE) a Value Adding Element (VAE) podporuje vědecké využití dat z družic pro pozorování Země (především Earth Explorer) a vývoj aplikací založených na těchto datech. Program je díky tomu příležitostí pro zapojení jak v oblastech věd o Zemi, tak v oblasti vývoje přístrojového vybavení, družicových platforem, pozemního segmentu či zpracování dat DPZ pro využití v různých aplikacích. Příspěvek ČR do programu EOEP, který je hrazen z rozpočtu MŠMT, činí pro období 2013 – 2016 4,23 mil. EUR.

Cílem semináře je zvýšení zapojení českých výzkumných organizací a podniků do programu EOEP a představení pracovního plánu na rok 2013 a dalších plánovaných aktivit. Ve druhé části semináře bude prostor pro bilaterální jednání zainteresovaných pracovišť se zástupci ESA. 

Seminář bude veden v anglickém jazyce. Účast prosím potvrďte do 12. března 2013 na e-mail ondrej.novak@msmt.cz. V případě zájmu o bilaterální jednání tuto skutečnost uveďte v emailu.  

Program semináře

9:00 Přivítání

Dalibor Štys - Ředitel odboru výzkumu a vývoje, MŠMT 

Ondřej Šváb - Ministerstvo dopravy 

9:10 Presentation on ESA Earth Observation Programmes

Maurice Borgeud - Head of Science, Applications and Future Technologies Department, Directorate of Earth Observation Programmes 

9:30 Preparatory Activities for Future Missions, including: Science, Campaigns, Technologies, EE-7, EE-8

Pierluigi Silvestrin - Head of Future Missions Division, Directorate of Earth Observation Programmes

Remo Bianchi - Mission Science Divission

Klaus Scipal - Mssion Science Division 

10:10 Presentation on GMES Programme

Thomas Beer - GMES Space Office, Directorate of Earth Observation Programmes

10:30 Presentation on MetOp Second Generation Programme

Graeme Mason - MetOp Second Generation Programme Manager

10:50 Coffee

11:10 Mission Operations and Groumd Segment

Henri Laur - Head of Earth Observation Mission Management Division

11:40 Mission Data Exploitation (DUE, VAE, STSE, SEOM)

Mark Doherty - Head of Earth Observation Exploitation and Management Division

Mike Rast - Head of Science Strategy, Coordination and Planning Office

12:10 Discussion

12:30 Lunch

13:30 Bilateral Meetings

16:00 End of the Day