Jste zde

Rada ESA se blíží

Podzim rozhodne o budoucnosti českého kosmického průmyslu

Praha, 26. září 2012 – Setkání Rady ESA na úrovni ministrů v italské Casertě a Mezinárodní astronautický kongres v Neapoli jsou jedny ze stěžejních událostí, které proběhnou tento podzim a ke kterým směřovaly hlavní letošní aktivity České kosmické kanceláře (CSO). První z konferencí bude mít přímý vliv na kosmické projekty, do kterých se díky podpoře CSO ve stále větší míře úspěšně zapojují i česká pracoviště, druhá každoročně umožňuje prezentovat jejich výsledky.

Setkání rady ministrů, které proběhne ve dnech 20. – 21. listopadu, je naproti tomu klíčovou událostí pro členské státy Evropské kosmické agentury (ESA), mezi které Česká republika patří od roku 2008. Při svém vstupu se kromě povinného příspěvku zavázala i k zapojení do celkem deseti volitelných programů, na které vyčlenila 22,9 milionu euro.

CSO: Česká republika by měla usilovat o prohloubení spolupráce v rámci ESA

CSO proto připravila a v červenci tohoto roku publikovala analýzu „Návrh účasti ČR v ESA“, která byla vládě nabídnuta jako podklad pro jednání v rámci setkání rady ministrů členských států ESA a která mapuje čtyřleté vstupní období působení České republiky v ESA. Na základě výsledků studie lze říci, že česká pracoviště v této vstupní fázi uspěla, a CSO s ohledem na dosažené výsledky doporučuje podporu českého zapojení do kosmických aktivit ve  volitelných programech pro další čtyřleté období zdvojnásobit.

„Při vstupu do ESA pomohly českým pracovištím především dříve získané zkušenosti. Spolupráce s ESA formálně začala již v roce 1996 a cennou zkušenost přinesl i program evropských spolupracujících zemí, který probíhal v letech 2004 až 2008,“ říká Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře a spoluautor studie. „To vše přispělo k tomu, že Česká republika prošla uplynulým vstupním obdobím s výsledkem, který předčil očekávání evropské odborné komunity i vedení ESA,“ dodává Kolář.

Z deseti volitelných programů ESA, do kterých se česká pracoviště měla možnost zapojit, bylo nejvíce prostředků investováno do programu pokročilého výzkumu telekomunikačních systémů, obecného podpůrného technologického programu, programu rozvoje vědeckých experimentů, programu pro vědy o životě a fyzikální vědy a rámcového programu pozorování Země. Český závazek v těchto programech činí 15,7 milionu eur, což představuje 69 % z celkového množství prostředků, jež byly pro volitelné programy vyčleněny. Historickým úspěchem je zapojení několika českých podniků a univerzitních pracovišť do programu přípravy budoucích nosných raket a do programu přípravy prostředků pro pilotovaný průzkum sluneční soustavy, konkrétně do studie měsíčního přistávacího modulu.