Jste zde

První velký kontrakt s ESA

České přístroje poletí na evropské družici ESA Swarm

Praha, 7. března 2008 - Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. uzavřel smlouvu s firmou EADS Astrium na výrobu jednoho testovacího a tří letových kusů mikroakcelerometrů pro vědeckou misi ESA Swarm. Jedná se o první velký kontrakt české firmy na dodávku přístroje pro družice ESA. Kromě VZLÚ se na něm bude podílet dalších čtrnáct českých organizací.

Úkolem mise Swarm (předpokládaný start v roce 2010) bude pomocí konstelace tří družic měřit geomagnetické pole Země - jeho intenzitu, směr a změny v čase. Tato měření budou revoluční v tom, že budou moci probíhat z kosmu souběžně nad více regiony na Zemi. Doposud byly časové změny geomagnetického pole vyvozovány z pozemních měření. Měření z mise Swarm umožní dále posunout vědecké znalosti v oblasti zemského klimatu, oceánského proudění a geologického interiéru planety, zejména dynamiky zemského jádra.

Souběžně s tímto kontraktem bude v rámci programu PECS (Plán pro evropské spolupracující státy), jehož národním koordinátorem v naší zemi je Česká kosmická kancelář, probíhat stejnojmenný projekt Swarm. Jeho cílem je při příležitosti uzavření výše uvedeného kontraktu nabídnout možnost školení českých pracovníků s cílem připravit je na práci na kosmických projektech v kvalitě a formě požadované ESA. Školení přitom nebudou omezena pouze na hlavní problematiku projektu Swarm, ale budou navržena tak, aby se mohly školit i další české firmy, které o problematiku projeví zájem. Projekt je tedy naformulován otevřeně a jeho význam je nasnadě: umožní zvýšit kvalifikaci celého českého průmyslu, což českým firmám napomůže v realizaci budoucích projektů ESA.