Jste zde

První rok v ESA

Díky vstupu ČR do ESA se zvýšilo zapojení českých pracovišť do kosmických projektů

Praha, 23. srpna 2010 – Z údajů České kosmické kanceláře (CSO) vyplývá, že na začátku roku 2010 bylo jen díky pobídkovému programu pro český průmysl podepsáno 14 kontraktů mezi Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a českými pracovišti. U pěti doporučených je hlavním řešitelem ČVUT či ústav Akademie věd ČR a u jedenácti to jsou soukromé firmy. 

Vybrané firmy, výzkumné instituce a univerzity z ČR, které s ESA podepsaly kontrakt, tak v průběhu roku 2010 začaly pracovat na výzkumných a vývojových projektech z oblasti pozemního segmentu, pozorování Země, navigace a zejména pak technologických řešení s širším využitím. Česká republika přispěla do programů ESA v roce 2009 celkovou částkou 6,8 milionu euro z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které odpovídá za vědu a výzkum a hradí veškeré aktivity související se vstupem a členstvím ČR v ESA. Přitom však počtem obyvatel srovnatelné státy – Portugalsko a Belgie – vynaloží více než dvakrát, resp. třiadvacetkrát více.

Pro české firmy a instituce nabízí tyto programy jedinečnou možnost podílet se na vývoji špičkových technologií a být ve styku s výzkumnými a vědeckými pracovišti v celé Evropě. CSO díky svým bohatým znalostem a zkušenostem může poskytnout českým zájemcům podporu při zapojování do těchto programů,“ říká doc. Jan Kolář, ředitel CSO.

Pobídkový program pro český průmysl

Hlavním cílem a smyslem pobídkového programu je naučit česká pracoviště fungovat na dostatečně konkurenceschopné úrovni tak, aby v budoucnu byla rovnocennými partnery zahraničních organizací a institucí a úspěšně se zapojovala do povinných nebo volitelných programů ESA. V tomto programu bylo spuštěno na základě první výzvy vyhlášené na jaře 2009 celkem 14 projektů. Mezi firmy a pracoviště, které s ESA nakonec podepsaly kontrakt, patří: AVX Czech Republic, Iguassu Software Systems, Evolving Systems Consulting, CSRC, Gisat, ANF DATA, BBT-Materials processing, ProjectSoft HK, L. K. Engineering, Frentech Aerospace, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT a Astronomický ústav AV ČR. Další výzva v pobídkovém programu je plánovaná na podzim 2010.

Příklady zapojení českých firem a institucí do programů ESA

Program pozorování Země (EOEP)

Jde o základní program ESA pro pozorování Země. Zahrnuje vývoj, stavbu, vypuštění a provoz družic Earth Explorer a jejich přístrojového vybavení pro výzkum Země a jejího prostředí. Nejvýznamnější českou účastí v EOEP je vývoj tří mikroakcelerometrů nesených na palubě družic SWARM. Na projektu pracuje konsorcium 13 českých firem pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Evropský program pro vědy o životě a fyzikální vědy (ELIPS)

Největším zapojením v programu ELIPS je vývoj a výroba modulu pro synchronizaci atomových hodin ve vesmíru a na Zemi pomocí laseru. Tento modul bude součástí projektu atomových hodin ACES, které budou v roce 2013 umístěny na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. České konsorcium tvoří firma CSRC a Katedra experimentální elektrotechniky FJFI ČVUT. Další české projekty, tentokrát v oblasti biomedicíny a fyziologie člověka, se začnou provádět v roce 2011. V rámci programu ELIPS probíhá také roční pobyt českého lékaře-výzkumníka na polární stanici Concordia v Antarktidě. Současný program poběží do roku 2012.

Vývoj telekomunikačního systému Iris (ARTES 10)

Do programu Iris je zapojeno šest českých firem, které spolupracují nejen na vývoji komunikačního terminálu na palubě letadel, ale také na nutném softwarovém vybavení. Hlavními členy projektového konsorcia jsou společnosti Honeywell CZ, Iguassu Software Systems a Evolving Systems Consulting.

Program vývoje přístrojů pro vědecké experimenty (PRODEX)

V současné době je v programu PRODEX schváleno k financování sedm projektů, z čehož většina je zaměřena na vývoj letového hardware pro vědecké přístroje na družici Solar Orbiter a Proba-3 k výzkumu Slunce.