Jste zde

PROBA-2 DSLP

Vývoj duální segmentované Langmuirovy sondy pro družici ESA Proba-2

Český experiment na palubě družice Proba-2

Trvání projektu: 2005 až 2008

Vedoucí projektu: Pavel Trávníček

Český experiment Duální segmentované Langmuirovy sondy (Dual Segmented Langmuir Probe – DSLP) je jedním ze čtyř vědeckých přístrojů na palubě družice ESA Proba-2. Tento přístroj byl vyvinut a vyroben konsorciem několika pracovišť pod vedením Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Dalšími členy konsorcia jsou dvě české firmy – CSRC v Brně (Czech Space Research Center) a SPRINX Systems v Praze.

Technologickou a průmyslovou podporu zajišťovala ESA prostřednictvím „Research and Scientific Support Department“, ESTEC v holandském Noordwijku.

Hlavní vědecký cíl experimentu je studium charakteristických parametrů a makroskopických vlastností ionosférické plazmy a pokus o identifikaci ionosférických nepravidelností, které jsou pravděpodobně vázány na náhlé změny „kosmického počasí“, tj. na sluneční aktivitu. Důkladná znalost ionosféry a heliosféry obecně je potřebná nejenom z hlediska základního výzkumu, ale je rovněž nezbytná pro minimalizaci dopadů geomagnetických bouří na Zemi. Tyto bouře jsou způsobené proudem vysokoenergetických částic vyvržených ze Slunce. Mohou způsobit poruchy komunikačních sítí, navigačních systémů a dokonce i poruchy v rozvodných energetických sítích. V některých případech tyto bouře mohou ohrožovat i život kosmonautů na oběžné dráze.

Družice Proba-2 byla vynesena na oběžnou dráhu 2. listopadu 2009 a následně úspěšně proběhla komunikace s přístrojem DSLP. Testy prokázaly bezchybnou funkci všech palubních přístrojů. V současnosti probíhá podrobná vědecká analýza získávaných dat, předběžné výsledky jsou velmi dobré a připravují se k publikaci.

Astronomický ústav Akademie věd České republiky

AÚ AV ČR je profesionální pracoviště ČR v oboru astronomie a astrofyziky. Vědecký výzkum probíhá ve čtyřech vědeckých oblastech – fyzika Slunce a heliosféry, fyzika hvězd, fyzika meteorů a asteroidů a fyzika galaxií a planetárních systémů.

Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky

Pracoviště je zaměřeno na výzkum fyzikálních procesů v atmosféře Země a v meziplanetárním prostoru. Široký výzkum v této oblasti pokrývá pět vědeckých oddělení včetně Oddělení kosmické fyziky, pod které spadá prezentovaný projekt.

Co vám účast v projektu Proba-2 DSLP přinesla?

„Projekt DSLP nejen pro náš tým, ale i pro Českou republiku přinesl první příležitost plnohodnotně se zapojit do výzkumu vlivu Slunce na dynamiku zemské ionosféry v rámci vědeckých programů ESA. Měli jsme možnost projít celým procesem vývoje přístroje od studijní fáze, testování, až po finální integraci letového modelu. Přípravná fáze skončila úspěšnými testy přístroje na oběžné dráze. Z hlediska hlavních cílů projektu, tedy sběru a analýzy vědeckých pozorování, je projekt na samém počátku. Nicméně jsme získali první velmi důležité zkušenosti v oblasti přípravy a realizace vědeckého experimentu na družicích ESA.“