Jste zde

Připravte experimenty na ISS

Výzva k podávání projektových návrhů na biologické experimenty na stanici ISS

Evropská kosmická agentura vyhlásila výzvu ILSRA k podávání projektových návrhů na biologické experimenty realizované na Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Pro česká pracoviště se jedná o jedinečnou a možná i poslední příležitost tohoto druhu, neboť ESA prozatím počítá s provozem ISS do roku 2020. Výzva je pořádána ve spolupráci s dalšími kosmickými agenturami NASA a JAXA.

Výzva je tematicky omezena na oblast biologického výzkumu a zkoumání člověka. Experimenty mohou být zaměřeny na sběr dat z předletové a poletové fáze nebo může jít přímo o experimenty prováděné na palubě ISS. V levém panelu je odkaz na souhrnný dokument obsahující zejména technické informace o dostupném vědeckém vybavení na Mezinárodní kosmické stanici. S realizaci vybraných experimentů se počítá v letech 2016 až 2020.

Oblast biologického výzkumu zahrnuje jak základní tak i aplikovaný výzkum a experimenty by měly být zaměřeny na otázky, na něž nejde adekvátně odpovědět zkoumáním v podmínkách pozemské gravitace. Může se jednat například o roli gravitace v biologických procesech na molekulární, buněčné či orgánové úrovni nebo celého organizmu, přenos znalostí pro řešení pozemských problémů nebo přípravu dlouhodobých pilotovaných misí. Do poslední jmenované skupiny patří pochopení mechanizmů, které ovlivňují procesy v lidském těle, vývoj potřebných protiopatření k potlačení negativních vlivů a biologický dopad kosmického záření. Pro astrobiologické experimenty může být využito dostupné vybavení umožňující dlouhodobé vystavení vzorků působení kosmického prostředí. Samostatnou kapitolou je pak využití systémů pasivní a aktivní dozimetrie.

Stav mikrogravitace poskytuje unikátní prostředí pro výzkum lidské fyziologie, což je významné pro studium oběhové, svalové, kosterní, dýchací a nervové soustavy včetně funkce smyslových orgánů. Dlouhodobé kosmické lety umožňují sledovat u zdravých osob příznaky, které se obvykle projevují při nemocech nebo jsou důsledkem stáří. Typicky se jedná o osteoporózu, ochabnutí svalů a srdeční výkonnosti. Velkou podporu mají také oblasti výzkumu zaměřené na udržení zdraví a výkonnosti posádky. Velká část experimentů je prováděna přímo na astronautech a je potřeba počítat s řadou omezení již při návrhu projektu.

Projektové návrhy do výzvy ILSRA-2014 mohou podávat i česká vědecká pracoviště, avšak nemohou být v pozici koordinátora projektového týmu. Tím může být pouze pracoviště ze států, které se podílejí na stavbě a provozu Mezinárodní kosmické stanice. ESA nabízí zájemcům o účast ve výzvě představení projektového záměru na pracovním workshopu 7. dubna 2014. Akce se uskuteční ve středisku ESA ESTEC a má sloužit také k případnému nalezení vhodných evropských spoluřešitelů.

Do 28. března 2014 je potřeba podat předběžné vyjádření zájmu a do 23. května 2014 vlastní projektový návrh, oba dokumenty prostřednictvím on-line portálu NASA NSPIRES.

Česká kosmická kancelář poskytne všem zájemcům pomoc s přípravou vyjádření zájmu i projektového záměru. Nabízí také vyhledání partnerských vědeckých pracovišť či týmů a diskuzi nad tématem projektového návrhu. V případě zájmu se neváhejte obrátit přímo na autora článku.