Příprava na budoucnost

Příležitost pro zapojení do dlouhodobých izolačních experimentů

Spolupráce České kosmické kanceláře s Institutem lékařsko-biologických problémů (IMBP) Ruské akademie věd přináší další výsledky. Po úspěšném projektu Mars 500 připravuje IMBP další sérii izolačních experimentů zaměřených na dlouhodobé pilotované mise. Účast na přípravě vědeckého programu je otevřena také pro česká výzkumná pracoviště.

Zkušenosti IMBP s izolačními studiemi sahají do poloviny 60. let minulého století a od té doby byly uskutečněny experimenty s délkou od 9 až do 520 dní. Institut se podílel také na přípravě všech dlouhodobých kosmických letů ruských kosmonautů, včetně rekordní mise Valerije Poljakova, který strávil na stanici Mir nepřetržitě 437 dní a 18 hodin. IMBP rovněž disponuje unikátním experimentálním komplexem NEK sestaveném z několika modulů, jenž byl využit pro některé předešlé experimenty.

V reakci na směry, jimiž se ubírá pilotovaná kosmonautika, plánuje IMBP společně s dalšími významnými agenturami přípravu několika na sebe navazujících izolačních experimentů. Ty by měly napomoci přípravě plánovaných misí k Měsíci, asteroidu a pro pobyty na stanici za nízkou oběžnou drahou kolem Země. Plánem je nasimulovat nejvýznamnější situace, které mohou nastat při dlouhodobém kosmickém letu a přinést poznatky k vyřešení některých problémů.

Těmi je například částečná adaptace na uzavřené prostředí s omezeným přístupem k zásobám, pravidelné a dlouhotrvající výstupy na povrch cizího kosmického tělesa kombinované s vysokou fyzickou zátěží a změnou denního režimu. Dále sem patří odborná činnosti spojená se zvýšením kognitivních funkcí či vedení mezinárodní posádky s různým zastoupením mužů a žen.

IMBP plánuje uskutečnit izolační experimenty v letech 2017 až 2020 s postupně se prodlužující délkou 4, 8 a 12 měsíců. Prvnímu dlouhodobému experimentu bude předcházet jeden či dva krátké v délce dvou týdnů pro obstarání základní sady dat. Každý izolační experiment bude proveden s šestičlennou posádkou složenou z mužů a žen ve věku od 30 do 55 let. Současně bude sledována i práce osob v řídícím středisku, a to zejména jejich součinnost s posádkou. IMBP již uskutečnilo první přípravnou studii (Projekt Luna) v délce 8 dní, která simulovala let k Měsíci a zpět. Experiment se uskutečnil na konci roku 2015 a posádku tvořilo šest žen.

Institut lékařsko-biologických problémů je otevřen mezinárodní spolupráci s českými pracovišti a jejich zapojení do programu izolačních experimentů. CSO v součinnosti s IMBP vyzývá česká pracoviště k vyjádření zájmu o účast a zapojení. Nápady a náměty, technické, finanční i organizační záležitosti konzultujte s autorem článku. Česká kosmická kancelář je také připravena ve všech výše zmíněných oblastech česká pracoviště maximálně podpořit. Zájem je nutné vyjádřit nejpozději do 27. dubna 2016, taktéž u autora článku.