Jste zde

Příležitosti v kosmonautice

Shrnutí příležitostí v kosmonautice

Česká republika nemá žádný národní kosmický program, avšak v omezené míře lze využít i jiné národní grantové programy. V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie (EU) a v roce 2008 se stala členskou zemí Evropské kosmické agentury (ESA). Díky tomu mají české organizace příležitost pracovat na kosmických projektech v Rámcovém programu EU a také v programech ESA. České organizace se však také mohou zapojit do komerčních či bilaterálních projektů. Tento článek shrnuje základní informace o všech těchto příležitostech.

Národní programy

V České republice existuje několik grantových programů, které mohou sloužit k financování kosmických projektů:

Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu, jejímž účelem je podporovat z veřejných prostředků základní výzkum, platí to i pro mezinárodní projekty. Veřejné soutěže jsou podávány jednou ročně zpravidla v únoru či březnu a soutěžní lhůta je 43 dnů.

Technologická agentura České republiky je také organizační složkou státu a zaměřuje se na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Spravuje několik programů, z nichž pro kosmické projekty jsou nejvhodnější programy Alfa a Gama. Program Alfa se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Program Gama je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Výzvy jsou v jednotlivých programech vyhlašovány nepravidelně.

Také ministerstva mají své vlastní grantové programy. Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožňují podporu kosmického výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce v kosmonautice. Programy Ministerstva dopravy jsou vhodné pro podporu kosmických aplikací. Další podobné programy nabízí i jiná ministerstva.

Programy Evropské kosmické agentury

ESA je nezávislá mezivládní organizace, která má v současné době 20 členských států. Roční rozpočet ESA je 4 miliardy euro, z toho český příspěvek je asi 14 milionů euro. Programy ESA se dělí na povinné a volitelné. Výše povinného příspěvku se odvíjí od hrubého domácího produktu členského státu. Volitelná část příspěvku záleží na potřebách a preferencích každého členského státu, který si tak může vybrat do jakých programů a v jaké výši se zapojí. České organizace se mohou zapojit pouze do těch volitelných programů, do kterých se Česká republika rozhodla přispět. ESA respektuje pravidlo garantované míry návratnosti vložených prostředků a snaží se vyvážit příspěvky daného státu a hodnotu kontraktů získaných organizacemi z daného členského státu v jednotlivých volitelných programech. Nestačí tedy, aby byla Česká republika součástí programu, Česká republika musí v tomto programu mít i nevyčerpaný příspěvek, ze kterého bude možné projekt uhradit.

Do programů ESA je možné se přihlásit pomocí tendrů, které jsou vypisovány v elektronickém systému EMITS. Tendry jsou zpravidla otevřeny po dobu šesti týdnů a poskytují příležitost zapojit se soukromým podnikům, vysokým školám i výzkumným ústavům. ESA tematicky pokrývá všechny oblasti kosmonautiky, proto je možné se zapojit do projektů zaměřených na pozorování Země, nosné rakety, pilotované lety a výzkum v mikrogravitaci, robotický průzkum sluneční soustavy, vývzkum vesmíru, družicovou telekomunikaci, družicovou navigaci, sledování stavu kosmického prostoru nebo rozvoj technologií.

Česká republika je zapojena do těchto povinných a volitelných programů:

 • Technologický výkumný program (TRP)
 • Program vývoje kritických technologií pro vědecké mise (CTP)
 • Program obecných studií (GSP)
 • Program rozvoje a údržby evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně (CSG)
 • Rámcový program pozorování Země (EOEP)
 • Program vývoje družicové části pro GMES/Copernicus (GSC)
 • Program vývoje třetí generace družic Meteosat (MTG)
 • Program vývoje kosmického segmentu systému MetOp druhé generace (MetOp-SG)
 • Program přípravy budoucích nosných raket (FLPP)
 • Program pro vědy o životě a fyzikální vědy (ELIPS)
 • Program pro přípravu robotického průzkumu Marsu (MREP)
 • Program rozvoje vědeckých experimentů (PRODEX)
 • Program vývoje systémů evropské družicové navigace (EGEP)
 • Program pokročilého výzkumu telekomunikačních systémů (ARTES)
 • Program sledování stavu kosmického prostoru (SSA)
 • Obecný podpůrný technologický program (GSTP)

Více informací o jednotlivých programech je možné nalézt na webu České kosmické kanceláře (Programy / Evropská kosmická agentura). Na stejném webu jsou pravidelně publikovány i informace o jednotlivých příležitostech (Příležitosti / Výzkum a vývoj). Pro více informací je také možné kontaktovat autora tohoto článku.

Rámcový program Evropské unie

Rámcový program Evropské unie zaměřený na výzkum a vývoj se nazývá Horizon 2020 (H2020). Tento program probíhá v letech 2014 až 2020 a jeho celkový rozpočet je 72 miliard euro. H2020 se dále dělí do tématických programů a jedním z nich je program s názvem Space, který je určen pro výzkum kosmického prostředí, vývoj příslušné techniky a rozvoj kosmických aplikací. Evropská unie na H2020 - Space vyčlenila 1,4 miliardy euro. Dalších 6,3 miliardy euro je určeno na budování dvou hlavních evropských družicových systémů, Galileo a EGNOS. Copernicus (dříve GMES) je evropský systém pro pozorování Země a na jeho rozvoj je vyčleněno 3,8 miliardy euro. Celkově tak Evropská unie plánuje do kosmického výzkumu a rozvoje kosmických aplikacích investovat 11,5 miliardy euro.

Do programu H2020 - Space je možné se zapojit pomocí výzev, které jsou pravidelně vypisovány. Výzvy bývají zpravidla otevřené od listopadu či prosince do března či dubna následujícího roku. V každém termínu je otevřeno více výzev, každá z nich je zaměřena na jinou oblast. Mezi tyto oblasti patří aplikace v oblasti družicové navigace, konkurenceschopnost evropského kosmického sektoru, pozorování Země, ochrana evropských aktiv ve vesmíru a z vesmíru a dále speciální výzvy určené pro malé a střední podniky. Více informací je možné získat na českém webu programu H2020 nebo od autora tohoto článku.

Komerční a bilaterální projekty

Poslední z příležitostí, která v tomto článku bude rozebírána, jsou komerční a bilaterální projekty. Jedná se o projekty, které české organizace řeší pro jinou organizaci (českou i zahraniční) nebo pro jinou kosmicou agenturu než ESA. Projekty pro jinou organizaci mohou být rozšířením spolupráce s danou organizací z jiného sektoru (např. český podnik dodává pro zahraniční podnik komponenty pro letadla a začne pro něj dodávat i komponenty pro družice). Další možností je přetavení zkušeností a technologií získaných díky práci na projektu v rámci programů ESA do komerční spolupráce s výrobcem družic nebo nosných raket. Spolupráce s jinou kosmickou agenturou než ESA je do jisté míry problematická, protože Česká republika nemá žádný program nebo rozpočet, ze kterého by mohla účast české organizace na takovémto mezinárodním projektu podpořit. Nalezení financování je proto náročnější.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo příležitostem k zapojení, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.