Jste zde

PragSAT 2014

Vývoj a výroba minidružice pro účast na finále středoškolské soutěže ESA CanSat 2014 Competition na základně Andøya Rocket Range v Norsku

PragSAT 2014

Trvání projektu: 2013 až 2014

Vedoucí projektu: Vladimír Váňa

Jednou ze soutěží, do které se studenti zapojuji, je evropská soutěž s názvem ESA CanSat Competition. V rámci této soutěže vyvíjejí a vyrábí středoškolské týmy minidružice, tzv. CanSaty, o rozměrech plechovky od nápoje s objemem 330 ml. Finále této soutěže se koná každoročně na základně Andøya Rocket Range v Norsku. Pražský středoškolsky tým se dokázal do finále probojovat již v roce 2012 a v roce 2014 na svou předchozí účast navázal.

Český tým, složený ze čtyř studentů ve věku 18 až 19 let, nepoužil při stavbě soutěžní minidružice žádnou z prodávaných stavebnic a, na rozdíl od ostatních tymů, se rozhodl, že si vše postaví sám. Svůj CanSat pojmenoval jednoduše PragSAT. Základem mechaniky CanSatu byla dvojice kruhových základových destiček z hliníkového plechu spojena čtveřici svorníků. Na ně byla navlečena trojice plošných spojů. Nad nimi se nacházel 5V stabilizátor, baterie a vysilač. Ten byl umístěn těsně u základové destičky s otvorem pro anténu. V protější základové destičce byl zašroubován háček pro připevnění trojice padáčků vyrobených ze světlic. Na mechanickou konstrukci byl nakonec vložen ochranný plášť z hliníkové trubky o průměru shodném s průměrem plechovky od nápoje. Výšce plechovky od nápoje pak odpovídala vzdálenost kruhových základových destiček.

Povinnou součástí mise bylo měření teploty a atmosférického tlaku. Vlastni misi, kterou si tým zvolil, bylo 3D měřeni akcelerace a magnetického pole. Za tímto účelem studenti vybavili minidružici senzory MEMS, konkrétně senzorem pro měření atmosférického tlaku, gyroskopem a na čipu umístěným akcelerometrem a magnetometrem. Digitalní signály ze senzorů sbíral a zpracovával palubní mikropočítač ATMega fungující na systému Arduino. Elektronika minidružice byla napájena 9V baterii.

V červnu 2014 byl z norské základny PragSAT vypuštěn malou raketou do výše cca 1 km a odtud klesal zpět pomoci padáčků. Při sestupu byla naměřena a zakódována data vysílána do pozemní stanice a současně zálohována na SD kartu. Pozemní stanice pak obsahovala anténu, přijímač a notebook pro záznam přijatých dat. Jejich online zpracováni a zobrazování zajišťoval tým vlastním programem. Získaná data nakonec studenti zpracovali a interpretovali. Na základě získaných dat dokázali studenti prokázat, že se jejich PragSAT na chvilku ocitl ve stavu mikrogravitace.

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Škola byla založena v roce 1949 jako první průmyslová škola slaboproudé elektrotechniky v Praze. Každoročně je přijato ke studiu na moderně koncipovaných informatických a elektrotechnických oborech přibližně 600 studentů. Škola sídlí v budově Prvního českého reálného gymnázia v Ječné ulici v centru Prahy. Poskytuje svým studentům úplné středoškolské vzdělání v oborech Elektrotechnika a Informační technologie. Studenti se v rámci výuky úspěšně zapojují do řady národních i mezinárodních studentských soutěží, díky čemuž získávají cenné praktické zkušenosti.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Studenti si prohloubili své praktické dovednosti v oborech elektronika a výpočetní technika a začali se připravovat na práci se skutečnými kosmickými technologiemi. Osvojili si práci v týmu a v mezinárodním prostředí. Rovněž se naučili řídit projekt, sestavovat reporty a technickou dokumentaci a v neposlední řadě také projekt propagovat. Přínosem pro ně byl i pobyt na základně Andøya Rocket Range v Norsku, vlastní vypuštění minidružice, příjem dat a jejich následné zpracování.