Jste zde

Pracovní plán FLPP 2015

ESA vydala nové pracovní plány programu FLPP na rok 2015

Programová rada Evropské kosmické agentury (ESA) pro oblast nosných raket (PB-LAU) vydala nové pracovní plány pro prodloužení třetího období programu Přípravy budoucích nosných raket (FLPP) na aktivity začínající v roce 2015.

Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj technologií a vývoj pohonného systému a mohou být využity v budoucích nosných raketách Ariane 6 či Vega. Česká pracoviště díky tomu mají jedinečnou příležitost zapojit se do vývoje technologií pro budoucí nosné rakety a v případě úspěchu i do budoucí sériové výroby těchto raket.

2. prosince 2014 v Lucemburku zasedala Rada ESA na ministerské úrovni, která rozhodla o prodloužení třetího období programu FLPP až do roku 2018. Členské státy měly také příležitost navýšit svůj současný příspěvek v programu FLPP a tím poskytnout více prostoru pro zapojení svých pracovišť. Celkově tak učinily ve výši asi 50 milionů euro. Delegace České republiky svůj příspěvek z roku 2012 ve výši 1 milionu euro nenavýšila. Tento příspěvek je nyní již téměř vyčerpán a pro zapojení do nových aktivit nezbývá příliš prostoru. Do budoucna je však přislíbeno, že by měl být český příspěvek navýšen.

Technologie

Cílem těchto aktivit bude přispět k rozvoji technologií, které byly identifikovány jako atraktivní pro využití v budoucích nosných raketách za účelem snížení nákladů na jejich vypuštění či zvýšení jejich nosnosti, až na úroveň technologcké připravenosti (TRL) 6, tedy demonstrace systému či subsystému v relevantním prostředí.

  • Aerodynamický kryt užitečného zatížení: vývoj nového separačního systému bez použití pyrotechniky a snížení akustické zátěže působící na užitečné zatížení
  • Procesy a konstrukční technologie: rozvoj technologie postupného zpracování po vrstvách (ALM) pro různé materiály, náhrada ocelových komponent horního stupně hliníkovými, zlepšení možností vynesení a vypuštění většího množství malých družic najednou, vývoj kryogenní nádrže z kompozitních materiálů
  • Avionika: zrychlení přenosu dat, snížení nákladů a hmotnosti, rozvoj decentralizované avioniky a multiplexování
  • Kosmická tříšť: zlepšení nástrojů pro predikci kosmické tříště a materiálové databáze pro účely snížení její tvorby

Pohonné systémy

Cílem je zvýšení synergie mezi pohonným systémem na kapalné pohonné látky pro různé stupně. Zároveň bude brán ohled na zvolenou konfiguraci pohonného systému pro budoucí nosnou raketu Ariane 6. To vše by mělo přispět k dalšímu snižování nákladů, optimalizaci výkonnosti a zvýšení univerzálnosti využití pro různé mise.

  • Integrovaný demonstrátor technologií pro raketový motor s expanzním cyklem: výroba a testování spalovací komory a trysky pro raketový motor s expanzním cyklem
  • Obecné technologie zaměřené na trysky: výroba modelu trysky pro raketový motor v plné velikosti a určení její mechanické charakteristiky

Všechny zmíněné aktivity budou zahájeny v letošním roce a je proto potřeba na případném zapojení začít pracovat včas. V případě zájmu o zapojení do některé z těchto aktivit či sdělení více informací neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.