Jste zde

Postřehy z IAC 2015

Česká kosmická kancelář se vrátila z 66. Mezinárodního astronautického kongresu v Jeruzalémě

Praha, 19. října 2015 – Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) zakončila svoji účast na 66. Mezinárodním astronautickém kongresu (International Astronautical Congress, IAC) v Jeruzalémě, kde se v průběhu celého minulého týdne již po desáté věnovala propagaci české kosmonautiky, navazování nových vztahů a sbírání podnětů pro možné způsoby mezinárodní spolupráce.

CSO se rovněž angažovala v činnosti Mezinárodní astronautické federace (International Astronautical Federation, IAF), ve které ředitel CSO zastává funkci viceprezidenta, a organizaci Space Generation Advisory Council (SGAC), kde Michal Kuneš v současné době vykonává funkci národního kontaktního bodu pro ČR.

Celkem kongres IAC 2015, jehož mottem bylo „Space – the Gateway for Mankind’s Future“, navštívilo přes 2100 účastníků včetně deseti z České republiky. Nejvíce návštěvníků bylo ze Spojených států amerických (310), Německa (237) a Izraele (186). Doprovodná průmyslová výstava se odehrávala na ploše téměř 4000 m2, na níž mělo svůj stánek 103 pracovišť. Novinkou tohoto ročníku byla organizace dvoustranných jednání, kterých se uskutečnilo více než 250.

Celému kongresu předcházel Space Generation Congress (SGC) určený pro studenty a mladé profesionály a každoročně organizovaný Space Generation Advisory Council (SGAC). Tohoto kongresu se zúčastnili i čtyři delegáti z České republiky a dva z nich byli členy organizačního týmu: Michal Kuneš měl na starosti koordinaci soutěží a stipendií a Jan Svoboda působil jako kongresový manažer. Další dva čeští delegáti se na kongres dostali díky své šikovnosti, Marek Novák zvítězil v soutěži Czech Space Competition a Jan Kolmaš získal SSPI stipendium. „Space Generation Congress se celkově velice vydařil a jsem rád, že i z pohledu České republiky. ČR patří v současné době mezi nejvíce aktivní země v rámci SGAC. Hodně tomu pomohlo založení skupiny Czech Space Network, která sdružuje české studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku a která umožňuje šířit informace o těchto příležitostech," zhodnotil Michal Kuneš.

Na kongresové výstavě letos chyběla jak americká NASA, tak i evropská ESA. Obě byly však hojně zastoupeny osobní účastí jednotlivých delegátů. Velmi zřetelná byla přítomnost asijských firem a agentur z Číny, Jižní Koreje a Japonska. Izraelský kosmický průmysl prezentovalo několik větších firem s převážně vojenským a leteckým zaměřením. Účast vystavovatelů z evropských zemí odpovídala každoročnímu standardu, avšak celkově byla účast na výstavě v porovnání s předchozími ročníky spíše nižší. Stánek CSO byl navštíven několika firmami z Izraele i z jiných zemí se zájmem o spolupráci. Z přítomných exponátů nejvíce zaujal kompaktní detektor záření z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT.

V průběhu výstavy CSO vedla zajímavou diskusi o možnostech prezentace českých pracovišť na nově spuštěném internetovém portálu, který slouží k propagaci produktů a služeb kosmonautiky na čínském trhu. Kromě toho proběhla diskuse o možném umístění českých vědeckých přístrojů na palubě budoucích čínských družic.

Zajímavostí letošního ročníku výstavy byla přítomnost malých firem, jejichž společným jmenovatelem je vývoj technologií a malých družic pro odstraňování kosmického smetí z oběžné dráhy. Obě společnosti během několika málo let existence dokázaly postavit prototypy družic, které budou již příští rok vypuštěny do vesmíru. Ze studentských aktivit reprezentovaných na stáncích stojí za zmínku úspěch týmu složeného z pěti izraelských středních škol, který již za sebou má vypuštění prvního CubeSatu z Mezinárodní kosmické stanice ISS a připravuje družici druhou.

CSO se v průběhu IAC 2015 účastnila několika zasedání Mezinárodní astronautické federace (IAF), která je hlavním pořadatelem kongresu. IAF se letos rozrostla o 32 nových členů. „Většina nových členských organizací pochází z Evropy, ale byly zde i první zástupci z nových zemí. IAF tak ve svých řadách přivítalo první organizaci z Kostariky, Singapuru a Severní Koreji. Poslední jmenovaná země vyvolala mírné zašumění v plénu,“ přiblížil události na zasedání první den kongresu Michal Václavík. V průběhu týdne se začaly objevovat nesouhlasné reakce na přijetí Národního úřadu pro kosmický výzkum v KLDR (NADA) za člena federace.„Zástupci Korejského výzkumného institutu pro letectví a vesmír (KARI) předložili dokumenty bezpečnostního panelu OSN, z nichž vyplývá, že NADA je krycí název pro Severokorejský výbor pro kosmické technologie. Ten je již od roku 2013 na seznamu severokorejských organizací pod sankcemi OSN. Na Valném shromáždění IAF tedy nebylo dosaženo dohody mezi jednotlivými členy IAF,“řekl Jan Kolář, ředitel CSO.

V letošním roce se na IAC 2015 také představili tři kandidáti na pořádání kongresu v roce 2018 - Brémy, Punta del Este a Vídeň. O vítězi bylo rozhodnuto až poslední den kongresu a staly se jím německé Brémy. „Velmi kladně byly hodnoceny jak Brémy, tak i Vídeň. Oba týmy mají zkušenosti s konáním velkých mezinárodních akcí a zvolená města disponují vhodnou infrastrukturou. V jejich blízkosti je také množství pracovišť se vztahem ke kosmonautice. Uruguayská Punta del Este může nabídnout kongresové prostory maximálně pro 2800 osob a je zde principielně možné IAC uspořádat, ale tým nemá zkušenosti s pořádáním akcí podobného rozsahu. Z interního hodnocení tak jako jednoznačný vítěz vyšly německé Brémy. Toto rozhodnutí bylo Valným shromážděním IAF přijato konsenzem a nebylo tak nutné hlasovat,“ zhodnotil Michal Václavík.

Poslední den patřil tradičnímu závěrečnému ceremoniálu, při němž byla předána vlajka IAF novému hostiteli. Tím je pro rok 2016 mexická Guadalajara, kde se bude ve dnech 26. až 30. záři konat 67. Mezinárodní astronautický kongres.