Jste zde

Postřehy z IAC 2014

Česká kosmická kancelář se vrátila z 65. Mezinárodního astronautického kongresu v Torontu

Praha, 7. října 2014 – Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) úspěšně završila svoji účast na 65. Mezinárodním astronautickém kongresu (International Astronautical Congress, IAC) v Torontu, kde se celý minulý týden věnovala propagaci české kosmonautiky, sbírání nových podnětů a utužování existujících kontaktů i navazování nových. CSO se také angažovala v činnosti Mezinárodní astronautické federace (International Astronautical Federation, IAF), ve které ředitel CSO zastává funkci viceprezidenta, do níž byl na letošním kongresu opakovaně zvolen.

65. kongres IAC se konal ve dnech od 29. září do 3. října v kanadském Torontu. Jedná se každoročně o největší světovou konferenci v kosmonautice, které se pravidelně účastní kolem 3500 odborníků všech souvisejících profesí. Kromě nich kongres v průběhu týdne navštěvují i studenti, školáci a poslední den také široká veřejnost.

Mezi hlavní diskutovaná témata letos patřilo například blížící se přistání modulu evropské sondy Rosetta na kometě Churyomov Gerasimenko, využití družic pro management životního prostředí, jako je hledání nových zdrojů pitné vody nebo tání ledovců a vize dalšího využití nízké oběžné dráhy, jako mezikroku k letům člověka do sluneční soustavy po ukončení provozu Mezinárodní kosmické stanice. Z pohledu koncepčního se hodně skloňovalo téma vhodných modelů financování kosmických aktivit jako je například partnerství veřejných a soukromých zdrojů, způsobů jak zaangažovat do dění nové skupiny uživatelů a investorů a v neposlední řadě stále aktuálnější téma komerčních letů do vesmíru.

Na kongresové výstavě letos prezentovalo své produkty a služby 148 vystavovatelů převážně z řad průmyslu, kosmických agentur a univerzit, což je téměř o polovinu více než v předchozím roce. "Česká kosmická kancelář na svém stánku letos prezentovala řadu exponátů ilustrujících schopnosti českých firem, výzkumných ústavů a univerzit. Zájem našich pracovišť by však mohl být mnohem větší. V České republice je v tuto chvíli již kolem čtyřicítky pracovišť s přímou zkušeností s kosmickými projekty ESA a je škoda, že pracoviště nabídky CSO nevyužívají více“, říká Josef Šobra z CSO.

CSO na kongresu také plnila roli řádného člena IAF. Tato úloha zahrnovala účast na valném shromáždění, kde byl ředitel CSO Jan Kolář zvolen viceprezidentem pro druhé volební období, a zasedání několika výborů, zaměřených například na management znalostí, mezinárodní projektový management v kosmonautice, vzdělávání či aktivity pro mladé profesionály. Aktivity a činnosti výborů pro dvě posledně jmenované oblasti poskytují skvělou platformu pro navazování kontaktů, a to jak uvnitř nastupující generace, tak uvnitř komunity zkušených odborníků.

“Oba výbory jsou velice aktivní a v Torontu zorganizovaly celou řadu zajímavých aktivit pro mladé lidi. Jednalo se třeba o trénování prezentačních dovedností v angličtině, akce pro mladé profesionály zaměřené na networking, technické sekce a soutěže pro studenty nebo plenární zasedání, na kterém prezentovali svůj výzkum mladí vědci a technici. Je však smutné, že se kongresu neúčastnili žádní mladí lidé z českých vysokých škol nebo firem. Uvědomuji si, že to není jednoduché a ani levné, ale jsem si jistý, že tato investice by se v budoucnu vrátila, protože získané zkušenosti a kontakty jsou jedinečné a mohou přispět k nové spolupráci, projektu nebo jiné příležitosti v kosmonautice. Kongresové výstavy se také účastnila celá řada kosmických agentur, mezinárodních firem i vysokých škol, které svou expozici cílily na mladé lidi a na kongresu hledaly své budoucí zaměstnance nebo studenty,“ shrnuje situaci Michal Kuneš, který se obou výborů aktivně účastní.

Nabídka stánku CSO zahrnovala rovněž propagační materiály americké společnosti XCOR Aerospace, se kterou v loňském roce kancelář podepsala exkluzivní dohodu a stala se tak autorizovaným partnerem zajištění přípravy experimentů pro suborbitální raketový letoun Lynx. Jeho první exemplář Lynx Mark-I je v současné době kompletován v Mohavské poušti a první testovací let se očekává koncem příštího roku. „Čtvrtý den kongresu jsme zahájili jednáním se zástupkyní společnosti XCOR o podobě dvou budoucích projektů. Doufám, že naše snaha držet krok s celosvětovým trendem rozvoje komerčních kosmických letů pomůže českým pracovištím i České republice jako celku,“  říká Michal Václavík, který je v CSO odpovědný za spolupráci s XCOR Aerospace.

Pracovníci CSO v průběhu týdne rovněž navštívili několik stánků univerzit a začínajících firem zaměřených na stavbu malých družic a CubeSatů. Ke zvýšenému zájmu CSO o tuto oblast vedlo především vědomí, že navrhování a konstrukce malých družic, jakkoli je náročná, se dnes stává téměř rutinní činností každé větší technicky orientované univerzity. K tomu, aby se však jejich realizace podařila, je zapotřebí vhodných podmínek, a to zejména finančních. Příkladů univerzit, kde takováto činnost vzkvétá, je nespočet. Vhodnou ukázkou je francouzský technologický institut F’SATI v Jihoafrické republice, který si díky dobře cílené podpoře státu nyní může přičíst na konto vyprodukování osmi start-up firem z řad absolventů nebo vypuštění prvního jihoafrického cubesatu s názvem ZACUBE-1, který byl sestaven tamějšími studenty a pedagogy. Institut se v současné době také zabývá prodejem vlastních cubesatových komponent, především součástek pro telekomunikaci.

Dalším příkladem, že díky finanční podpoře lze produkovat malé družice i jen v několika málo lidech je italská firma GAUSS (Group of Astrodynamics for Use in Space Systems), která ve složení tří absolventů univerzity v Římě a jednoho profesora již dokázala sestavit a vypustit 6 malých družic.

Tyto příběhy jsou ilustrativní ukázkou toho, co bychom potřebovali v České republice. „V současné době pozorujeme, jak nám v České republice v oblasti malých družic ujíždí vlak. U nás jsou schopní jednotlivci i týmy, ale podpora ze strany státu je prozatím nulová,“  hodnotí situaci v ČR Josef Šobra z CSO.

V roce 2015 se kongres IAC bude konat v izraelském Jeruzalémě a Česká kosmická kancelář se na něj začne již počátkem příštího roku připravovat. Všichni zájemci, kteří by chtěli příští rok na kongresu IAC prezentovat a propagovat svou činnost, se mohou na CSO již nyní obrátit.