Jste zde

Podzimní setkání s novináři

Tisková konference CSO nejen o dopadech Ministerské rady ESA 2014 a malých družicích v ČR

Praha, 5. prosince 2014 – Dne 2. prosince se česká delegace zúčastnila Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na úrovni ministrů členských států, kde se rozhodovalo o náplni i rozsahu evropské kosmonautiky na několik příštích let. Jednotlivé země se zvolenou velikostí svého finančního příspěvku závazně přihlásily k další účasti ve stávajících programech i v programech nově otevřených.

Česká kosmická kancelář k této příležitosti vypracovala analýzu stavu a výhledu zapojení ČR do těchto programů, kde navrhovala navýšení celkového příspěvku pro následující roky o 30,5 až 33,7 milionu euro. Vzhledem k tomu, že je česká kosmonautika financována především z programů ESA, mají závazky z jednání Rady zásadní vliv na budoucí vývoj tohoto odvětví u nás.

Na programu jednání bylo otevření strategických programů pro vývoj nové evropské nosné rakety Ariane 6, sledování blízkozemního prostoru a budoucí mise k Měsíci a Marsu. Rada rovněž schválila rezoluci zdůrazňující zachování postavení ESA jako nezávislé mezivládní organizace kosmického výzkumu a vývoje v Evropě.

Česká delegace však nedostala od vlády žádný mandát na rozšíření našeho stávajícího zapojení. Česká republika tak nejen nevstoupí do nových programů, ale ani neposílí svoji stávající účast. Přesto, že znalostní i dovednostní kapacity u nás jsou, nelze s jejich uplatněním v evropských kosmických programech v nejbližší době počítat. Jelikož chybí i koncepce české kosmonautiky, jsou zájemci odkázáni na získávání prostředků vlastními silami.

Malé družice v ČR

Vývojem a stavbou malých družic se dnes v České republice zabývá pouze několik pracovišť. Na tiskové konferenci vystoupili představitelé tří organizací, kteří hovořili o tom, jak se k této práci dostali, v jaké fázi se nyní vývoj družice nachází a s jakými problémy se v průběhu své činnosti museli potýkat.

Ing. Vladimír Dániel, Ph.D. ze společnosti VZLÚ (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.) je vedoucím projektu experimentální technologického CubeSatu VZLUSAT-1. Cílem stavby družice VZLUSAT-1 je otestovat komerčně i vědecky využitelné technologie na oběžné dráze. V tématu pokračoval Ing. Richard Pavlica, Ph.D., který je projektovým manažerem společnosti 5M zabývající se vývojem a výrobou kompozitních materiálů a sendvičových panelů. Právě otestování chování a účinnosti radiačního stínění kompozitového krytu palubní elektroniky je jedním z hlavních úkolů této nanodružice.

Ing. Jaroslav Laifr z Fakulty elektrotechnické ČVUT představil nanodružici CzechTechSat, která je na rozdíl od první představené ryze univerzitním projektem. Jejím cílem bude ověřit prostředky zvyšující životnost elektronických systémů v kosmickém prostoru. Projektový tým je složen jak ze studentů, tak i pedagogických pracovníků na ČVUT.

Výzkum planetek na Hvězdárně Kleť

Ing. Jana Tichá představila činnost observatoře na Kleti, která se specializuje na vyhledávání a výzkum dosud neznámých planetek a komet a patří v tomto oboru ke světové špičce. Evropská kosmická agentura, která sledování blízkého prostoru v okolí Země věnuje poslední roky čím dál větší pozornost, se proto rozhodla s observatoří na Kleti uzavřít smlouvu na využívání jejich služeb. V průběhu svého vystoupení předala Jana Tichá řediteli CSO certifikát s pojmenováním planetky KOLARJAN k příležitosti jeho 70. narozenin.